I KNOW IT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i know it i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 914, Tid: 0.1134

Eksempler på bruk av I Know It i en setning og oversettelsene deres

I know it wasn't an accident.
Jeg vet det ikke var et uhell.
And that's when my life as i know it ended.
Det var da livet som jeg kjenner det tok slutt.
Because i know it.
Fordi jeg vet det.
Nope, i know it by heart.
Jeg kan det utenat.

I know it was you.
Jeg vet det var deg.
I mean, life as i know it.
Livet som jeg kjenner det.
Yeah, yeah, i know it well.
I know it.
How can i know it would never work?
Hvordan kunne jeg vite det?

I know it better than you.
Jeg vet det bedre enn deg.
I know it in my bones, sheriff.
Jeg kjenner det på meg, sheriff.
If i was really crazy, how would i know it?
Om jeg virkelig var gal, hvordan skulle jeg vite det?
I know it by heart.
Jeg kan det utenat.
I know it wasn't you.
Jeg vet det ikke var deg.
I know it from bellahøj.
Jeg kjenner det fra bellahøj.
I know it by heart.
Jeg kan det i søvne.
You won't come back, i know it.
Du kommer ikke tilbake, jeg vet det.
I know it doesn't have a radio!
Jeg vet det ikke har radio!
Is it the end of life as i know it?
Er det slutten på livet slik jeg kjenner det?
I know it wasn't easy, claire.
Jeg vet det ikke var lett, claire.
I know it well.
I know it all too well.
You know it, and i know it.
Du vet det, og jeg vet det.
I know it was einar.
Jeg vet det var einar.
I know it was wrong.
Jeg vet det var galt.
I know it was you, chad.
Jeg vet det var deg, chad.
I know it and you know that i know it.
Jeg vet det og du vet at jeg vet det.
I know it did.
Jeg vet det gjorde.
I know it was a ball.
Jeg vet det var en ball.
I know it was a shock.
Jeg vet det var et sjokk.

Resultater: 914, Tid: 0.1134

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer