I LIKE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av I like i Norsk bokmål

Resultater: 4659, Tid: 0.1258

I like
jeg iiker jeg trives jeg liker jeg vil jeg elsker jeg foretrekker jeg likte likte jeg jeg ville jeg like

Eksempler på bruk av I like i en setning og oversettelsene deres

Jane No-Middle-Name Chapman. I like you already.
Jane Ikke-noe-mellomnavn Chapman, Jeg liker deg allerede.
I like my life now, Dicky.
Jeg liker livet mitt, Dicky.
And I like to have sex with girls.
Jeg vil ha sex med jenter.
I like snuggling so much.
Jeg elsker å kose.
The only thing I like integrated is my coffee.
Det eneste jeg vil ha integrert, er kaffen min.
I said, I like them.
Jeg sa at jeg liker dem.
Well, I like wild things.
Men jeg Iiker viIIe ting.
And I like him.
Og jeg liker ham.
I like choirs.
Jeg elsker kor.
That 's what I like to hear.
Det er det jeg vil høre.
Just like I like it.
Som jeg foretrekker det.
I do not know if I like him.".
Vet ikke om jeg liker ham.".
I like to hear from the girl.
Jeg vil høre det fra jenta.
I like it already.
Jeg Iiker det aIIerede.
No, I like you, Bill.
Nei, jeg elsker deg, Bill.
I like the noise.
Jeg trives med det.
I like my plan better.
Jeg foretrekker min plan.
Yes, I like it.
Ja, jeg elsker maskinskriving.
I like them feisty.
Jeg Iiker at de er hissige.
And I like Chris. Yeah.
Og jeg liker Chris.
I like to hear a story.
Jeg vil høre et eventyr.
But I like him, Ravi.
Men jeg liker ham, Ravi.
Do not say anything. I like to say something first!
Ikke si noe, jeg vil si noe først!
I like where I am.
Hvorfor det?- Jeg trives der jeg er.
Did I like it?
Jeg elsker det?
I like this seat better anyway.
Jeg foretrekker dette setet.
Whoo! I like that.
Jeg likte det.
I like it.
Jeg Iiker det.
I like to look at the menu before I get the bill.
Jeg vil se på menyen før jeg får regningen.
Hey, I like that girl.
Henne likte jeg.

Resultater: 4659, Tid: 0.1258

Ord for ord oversettelse


i
- jeg det har l du

S Synonymer for "i like"


i prefer
i will
I'm gonna
i shall
I'm trying

"I like" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer