Oversettelse av "i like" i Norsk

Resultater: 4573, Tid: 0.1327

jeg liker jeg vil jeg elsker jeg iiker jeg foretrekker jeg syns jeg trives jeg likte likte jeg jeg ville jeg like jeg synes

Eksempler på I Like i en setning

Jane no-middle-name chapman. i like you already.
Jane ikke-noe-mellomnavn chapman, jeg liker deg allerede.
I like my life now, dicky.
Jeg liker livet mitt, dicky.
And i like to have sex with girls.
Jeg vil ha sex med jenter.
I like snuggling so much.
Jeg elsker å kose.
The only thing i like integrated is my coffee.
Det eneste jeg vil ha integrert, er kaffen min.
I said, i like them.
Jeg sa at jeg liker dem.
Well, i like wild things.
Men jeg iiker viiie ting.
And i like him.
Og jeg liker ham.
I like choirs.
Jeg elsker kor.
That's what i like to hear.
Det er det jeg vil høre.
Just like i like it.
Som jeg foretrekker det.
I like to hear from the girl.
Jeg vil høre det fra jenta.
I don't know if i like him.".
Vet ikke om jeg liker ham.".
No, i like you, bill.
Nei, jeg elsker deg, bill.
I like it already.
Jeg iiker det aiierede.
Yes, i like it.
Ja, jeg elsker maskinskriving.
I like my plan better.
Jeg foretrekker min plan.
I like you.
Jeg syns du er fin.
I like to hear a story.
Jeg vil høre et eventyr.
And i like chris. yeah.
Og jeg liker chris.
I like them feisty.
Jeg iiker at de er hissige.
But i like him, ravi.
Men jeg liker ham, ravi.
I like it.
Jeg iiker det.
Did i like it?
Jeg elsker det.
I like it a lot, monsieur candie.
Jeg syns mye om det.
I like this seat better anyway.
Jeg foretrekker dette setet.
Don't say anything. i like to say something first!
Ikke si noe, jeg vil si noe først.
I like the noise.
Jeg trives med det.
Whoo! i like that.
Jeg likte det.
I like sisters!
Jeg elsker søstre.

Resultater: 4573, Tid: 0.1327

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer