I NEED YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "i need you" i Norsk bokmål

Resultater: 1514, Tid: 0.2956

du må jeg trenger deg jeg vil at du jeg behøver deg jeg må ha deg du er nødt jeg har bruk for deg

Eksempler på bruk av "I Need You" i en setning og oversettelsene deres

Nancy, i need you to order me a new phone.
Nancy, du må bestille ny telefon til meg.
But i need you now.
Jeg trenger deg nå.
Scott, i need you to be the ant-man.
Scott du må være ant-man.
Pierre, i need you, now.
Pierre, jeg trenger deg, nå.
There's just one thing i need you to do for me.
Det er bare en ting jeg vil at du skal gjøre.
I need you to lay your weapon down now, sir.
Du må legge ned våpenet ditt nå, sir!
Amanda, i need you here.
Amanda, jeg trenger deg her.
One day, when i need you i will come.
En dag, når jeg behøver deg... så skal jeg komme.
I need you to see the bigger picture here.
Du må se det store bildet her.
I need you to help me with your brother.
Jeg vil at du skal hjelpe meg med broren din.
I need you to save sayid, hugo.
Du må redde sayid, hugo.
I need you here.
Jeg behøver deg her.
Look, i need you to do me a favor.
Hør her, jeg må ha deg til å gjøre meg en tjeneste.
David, i need you to contact don campbell at WNYW.
David? jeg vil at du skal kontakte don campbell på WNYW.
There, merlin,... i need you to.
Merlin! jeg trenger deg... til.
I need you to drive.
Du er nødt til å kjøre.
Rosa, i need you now.
Rosa, jeg trenger deg nå.
Carl, i need you to do something.
Du må gjøre noe, carl.
Open the door. i need you.
Jeg behøver deg.
Louisa i need you to look into the invitations.
Louisa, jeg vil at du ser på invitasjonene.
Bond. i need you back.
Bond, jeg må ha deg tilbake.
I need you to fill about 20 of them with kerosene.
Du må fylle omlag 20 av dem med parafin.
But there is something else i need you to do.
Men det er noe annet jeg vil at du skal gjøre.
I need you to find him now.
Jeg behøver deg til å finne ham nå.
I need you to look after the boys.
Du er nødt til å passe på guttene.
Come, i need you.
Kom, jeg har bruk for deg.
I need you to do this, everett.
Jeg må ha deg til å gjøre dette, everett.
Please. marianne, i need you.
Marianne, jeg trenger deg.
I need you up there, sougarret.
Jeg behøver deg der oppe, sougarret.
I need you to come home, cassie.
Du må komme hjem, cassie.

Resultater: 1514, Tid: 0.2956

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer