Oversettelse av "i see" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5271, Tid: 0.1967

jeg ser jeg skjønner jeg få se jeg forstår jeg treffe jeg så jeg møter ser jaså jeg se jeg treffer jeg får se jeg møte meg se får jeg se jeg sett skjønte jeg jeg traff

Eksempler på I See i en setning

I think i see him, memnet.
Jeg tror jeg ser ham, memnet.
I see it now.
Jeg skjønner det nå.
Peter, i see fowler.
Peter, jeg ser fowler.
I see batman.
Jeg ser batman.
Yes, yes, i see what you're saying.
Ja, jeg skjønner hva du sier.
Can i see it?
Kan jeg få se det?
Yeah. a'ight. i see now.
Ja, jeg forstår nå.
Can i see his shoes?
Kan jeg få se skoene hans?
Marie, i see you.
Marie, jeg ser deg.
Yes, i see it now.
Ja, jeg skjønner det nå.
Yes, I... i see what you mean. yes.
Ja, jeg... jeg skjønner hva du mener.
I see you survived the war.
Jeg ser at du overlevde krigen.
Yes, i see.
Ja, jeg forstår.
Can i see her, please?
Får jeg treffe henne?
Can i see those?
Kan jeg få se dem?
I see Ben's been giving out a lot of information.
Jeg forstår ben har gitt deg mye info0rmasjon.
I see my girlfriend, libby.
Jeg ser kjæresten min libby.
Yeah, yeah, i see what you mean.
Jeg skjønner hva du mener.
I only describe what i see, as i saw it.
Jeg beskriver kun det jeg så, som jeg så det.
When can i see Frederick?
Når kan jeg treffe Frederick?
Could i see your card?-Yes.
Kan jeg få se kortet ditt?
Oh, i see. You're a sort of social worker, are you?
Jeg forstår. du er en slags sosialarbeider, er du?
When i see murphy, i am gonna punch his teeth in.
Når jeg møter murphy, skal jeg slå inn tenna på ham.
Will i see you again?
Får jeg treffe deg igjen?
I see you hit him.
Jeg så du kjørte på ham.
Can i see you?
Kan jeg få se deg?
I see where he gets it from.
Jeg skjønner hvor han har det bra.
And i see you with my inner eye.
Og jeg ser deg med mitt indre øye.
Can i see them?
Kan jeg få se dem?
Ylva, i see you are hiding something.
Ylva, jeg ser at du skjuler noe.

Resultater: 5271, Tid: 0.1967

SE OGSÅ
ORD FOR ORD OVERSETTELSE
Ord for ord oversettelse
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer