I SHOT HIM PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i shot him i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 82, Tid: 0.1025

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av I Shot Him i en setning og oversettelsene deres

You know i shot him.
Du vet at jeg skjøt ham.
No, i shot him.
I shot him.
I shot him in the heart.
Jeg skjøt ham i hjertet.
Oh, my god, i shot him.
Herregud, jeg skjøt han.
I shot him in the stomach and ray shot him in the head.
Jeg skjřt ham i magen og sĺ.
He was trying to kill a friend of mine so i shot him.
Han forsøkte å drepe en venn av meg, så jeg skjøt ham.
I shot him in the ass.
Jeg skjøt han bare i ræva.
The old man raised the axe and i shot him.
Gamlingen hevet øksa, så jeg skjøt ham.
That's not why i shot him.
Det er ikke derfor jeg skjøt han.
I shot him in the leg.
Jeg skjøt han i benet.
I shot him because he tried to stop me.
Jeg skjøt ham fordi han prøvde å stoppe meg.
I shot him two years ago.
Jeg skjøt ham for to år siden.
Weren't much older than button when i shot him in the throat.
Var ikke mye eldre enn button da jeg skjøt ham i halsen.
I shot him. between the eyes.
Jeg skjøt ham mellom øynene.
I shot him three times in the back, blew his goddamn head off.
Jeg skjøt ham tre ganger i ryggen og blåste hodet av ham.
Meant to hit the bear, but i shot him.
Mente å treffe bjørnen, men jeg skjøt ham.
I shot him because he killed reg.
Jeg skjøt ham fordi han drepte reg.
I shot him with her gun.
Jeg skjøt ham med hennes pistol.
I shot him, whitewater. He's dead.
Jeg skjøt ham, elvestryk, han er død.
I shot him in the back.
Jeg skjøt ham i ryggen.
He tried to get away, so i shot him in the back.
Han forsøkte å stikke, så jeg skjøt ham i ryggen.
I shot him, Arthur!
Jeg skjøt ham, Arthur!
I shot him down.
So i shot him in the rump with the handle of a.
jeg skjøt'n i rumpa med et håndtak av.
I shot him.
I shot him in the leg like i was trained to do.
Jeg traff ham i benet som jeg var trent til.
And i shot him!
I shot him!
I shot him.

Resultater: 82, Tid: 0.1025

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer