I TOLD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i told i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6342, Tid: 0.1182

i told
jeg sa (2918) jeg fortalte (1148) jeg ba (653) jeg sagt (48) jeg sier (45)

Eksempler på bruk av I Told i en setning og oversettelsene deres

I told you he was stupid.".
Ser du? jeg sa han var dum.".
But i told them that.
Men jeg fortalte dem at.
Remember i told you that your dad and i were having problems?
Husker du at jeg sa at faren din og jeg hadde problemer?
I told you to go home.
Jeg ba deg gå hjem.

Tess, i told you i knew what i was doing.
Tess, jeg fortalte deg at jeg visste hva jeg gjorde.
I told you i would show you my heart.
Jeg sa jeg skulle vise deg hjertet mitt.
I told you, you would wish you were dead.
Jeg sa at du ville ønske at du hadde vært død.
I told her you would see her.
Jeg lovte henne at du kommer.
I thought i told you to go back to skagway.
Jeg trodde jeg ba deg dra tilbake til skagway.
Yeah, i told you he was good.
Ja, jeg fortalte deg at han var god.
I told you not to go back.
Jeg sa du ikke skulle dra tilbake.
Please, i told you, i can not be without him.
Værsåsnill, jeg fortalte deg, jeg kan ikke være uten han.
I told you.
Jeg advarte deg.
I thought i told you not to play that in the house... hospital.
Jeg trodde jeg ba deg ikke spille den på huset... sykehuset.
I told blake i would get the champagne.
Jeg lovte blake å kjøpe champagne.
I told you, i did not know!
Jeg sa deg, jeg vet ikke!
Like i told you, derek, either you or the parents.
Som jeg fortalte deg, derek, enten deg eller foreldrene.
Have i told you lately that you are doin' a great job?
Har jeg sagt at du gjør en god jobb.
I told you i would take care of you.
Jeg lovte å ta meg av deg.
I told you to wait outside.
Jeg ba deg vente utenfor.
I told you the california sun is hard on the skin.
Jeg advarte deg om californias sol.
I told you, i get it.
Jeg lovte jo å skaffe dem.
I told him not to get attached.
Hvordan går det med lou? jeg advarte ham mot å bli nær gutten.
She said if i told, she might get killed dead. she.
Hun sa at hvis jeg sier noe, kan hun bli drept.
I told her things i could not even tell you.
Jeg sa henne ting jeg ikke kunne fortalt deg engang.
I told you, i do not want this for you.
Jeg fortalte deg at jeg ikke ville dette for deg.
I told you not to do that!
Jeg ba deg ikke gjøre det!
Have i told you how beautiful you look in that dress?
Har jeg sagt hvor vakker du er i den kjolen?
Have i told you that i love your perm?
Har jeg fortalt deg at jeg elsker permanenten din?
I told you that i loved you.
Jeg sa at jeg elsker deg.

Resultater: 6342, Tid: 0.1182

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"I told" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer