I TOLD YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i told you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2730, Tid: 0.0869

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av I Told You i en setning og oversettelsene deres

I told you I'm always cold.
Beklager, jeg sa jeg alltid er kald.
No, i told you. He's in zalesie.
Nei, jeg sa jo at han er i zalesie.
As i told you, I'm lentulus batiatus, the lanista from capua.
Som jeg sa, jeg er lentulus batiatus, gladiatortreneren fra capua.
Katz, i told you I'm not writing a book.
Katz, jeg sa jo at jeg ikke skriver en bok.
I told you. margaret and your mom were talking,
Som jeg sa, margaret og moren din snakket sammen.
I told you, babe, i don't want you.
Jeg fortalte deg, babe, jeg vil ikke at du.
Yeah, i told you he was good.
Ja, jeg fortalte deg at han var god.
I told you, i don't know.
Jeg sa jo at jeg ikke vet det.
I told you, the name's Gibbs!
Som jeg sa, navnet er Gibbs!
I told you to go home.
Jeg ba deg gå hjem.
What i told you in there wasn't bullshit.
Hva jeg sa der inne var ikke pisspreik.
See, i told you.
I told you everything i know.
I thought i told you to go back to skagway.
Jeg trodde jeg ba deg dra tilbake til skagway.
I told you i was the wrong guy for this.
Jeg sa jo at jeg er feil fyr for dette.
I told you everything i know.
Jeg har fortalt alt jeg vet.
No, i told you, he's a quaker.
Nei, jeg sa jo at han er kveker.
Please, i told you, i can't be without him.
Værsåsnill, jeg fortalte deg, jeg kan ikke være uten han.
I told you to turn that off.
Du skulle jo slå den av.
I thought i told you not to play that in the house... hospital.
Jeg trodde jeg ba deg ikke spille den på huset... sykehuset.
And i told you that I'm crazy.
Og jeg sa at jeg er sprø.
Like i told you, derek, either you or the parents.
Som jeg fortalte deg, derek, enten deg eller foreldrene.
I told you, all the men in my life die.
Jeg sa jo at alle mennene i mitt liv dør.
I told you i didn't!
Jeg sa jeg ikke hadde gjort det!
I told you.
I told you my story already.
Jeg har fortalt min historie.
I told you to deal with that!
Du skulle jo ta deg av det.
I told you to wait outside.
Jeg ba deg vente utenfor.
I told you not to trust them.
Du skulle jo ikke stole på dem.
Mm-hmm. after what i told you?
Etter alt jeg har fortalt?

Resultater: 2730, Tid: 0.0869

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer