I WANT YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i want you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 2698, Tid: 0.2229

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av I Want You i en setning og oversettelsene deres

I'm just telling you this because i want you to know the truth.
Jeg forteller deg dette fordi jeg vil at du skal vite sannheten.
Joe, i want you.
No, i want you to see this.
Nei, jeg vil at du skal se dette.
And i want you, charlene.
Og jeg vil ha deg, charlene.
I want you to kill my sister.
Du skal drepe søsteren min.
But i want you to be here, now!
Men jeg vil at du skal være her, nå!
This came in the mail, and i want you to have it.
Dette kom i posten, og jeg vil at du skal ha det.
I love you and i want you back.
Jeg elsker deg, og jeg vil ha deg tilbake.
I want you to call your parents.
Du skal ringe foreldrene dine.
And i want you, evan baxter, to build an ark.
Ja, og jeg vil at du, evan baxter, skal bygge en ark.
And i want you to know.
Og jeg vil at du skal vite.
I want you to be the hero that the whole city thinks you are.
At du skal være helten hele byen tror du er.
Sara and i want you to have this.
Sara og jeg vil at du skal ha dette.
Sandy, i want you.
Sandy, jeg vil ha deg.
Stay. peterson, i want you out in the street.
Peterson, du må ut på gata.
I want you to know that I'm.
Jeg vil at du skal vite at jeg er.
Hey, joey, i want you to meet my friend, george hamilton.
Joey, du må treffe en venn, george hamilton.
I want you in my life.
Jeg vil ha deg i mitt liv.
And i want you to have it.
Og jeg vil at du skal ha den.
I want you to help yourselves.
Dere skal hjelpe dere selv.
I want you to find my daughter.
Du skal finne datteren min.
But i want you to know, nothing happened.
Men dere skal vite at det ikke skjedde noe.
I want you to kill hannibal lecter.
Jeg vil at du skal drepe hannibal lecter.
I never married, so i want you to have it.
Jeg giftet meg aldri, så jeg vil at du skal ha den.
Colonel Mitchell? i want you and teal'c onboard.
Oberst mitchell, jeg vil ha deg og teal'c om bord.
I want you to know who kills you, why you die.
Du skal vite hvem som dreper deg, og hvorfor.
So i want you to break outside and go deep.
jeg ønsker at du å bryte ut og gå dypt.
All right, phil, i want you to do a full autopsy.
Ok, phil, du må gjøre en full obduksjon.
I want you to stop, mccaleb.
Jeg vil at du skal stanse, mccaleb.
I want you to know that your baby is safe.
Du skal vite at barnet ditt er trygt.

Resultater: 2698, Tid: 0.2229

"I want you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer