I WILL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av I Will i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 30000, Tid: 0.4174

I will
jeg skai (89) jeg skal (14336) jeg vil (7178) jeg kan (465) jeg kommer (314) jeg får (266) jeg tar (195) jeg gjør (125) jeg blir (69) jeg gir (67) jeg går (62)

Eksempler på bruk av I Will i en setning og oversettelsene deres

Jeg skal

Warren and I will take Murphy.
Warren og jeg skal ta Murphy.
I will protect it with my life.
Jeg skal beskytte det med mitt liv.

Jeg vil

I will never be with you.
Jeg vil aldri være med deg.
I will not die, Bea.
Jeg vil ikke dø, Bea.

Jeg kan

I will wager you that I will drive to the office in it tomorrow.
Jeg vedder på at jeg kan kjøre til kontoret i morgen.
I will order a pizza or something.
Jeg kan bestille en pizza eller noe.

Jeg kommer

Thomas and I will follow.
Thomas og jeg kommer etter.
Where I will M99 him and--.
Hvor jeg kommer M99 ham og-.

Jeg får

But I will never see her again.
Men jeg får aldri se henne igjen.
God knows when I will see you again.
Gud vet når jeg får se deg igjen.

Jeg tar

I will not be responsible for your death.
Jeg tar ikke ansvaret for din død.
I will have my lunch now, Polwheal.
Jeg tar lunsjen min nå, Polwheal.
Andre setningseksempler
Mor'du or not, I will avenge your mother!
Mor'du eller ikke, jeg skal hevne din mor!
I will show you with Elliot.
Jeg skal vise deg med Elliot.
I will always be your mother, Lois.
Jeg vil alltid være moren din, Lois.
I will always choose my family.
Jeg vil alltid velge familien min.
But the one thing I will not do is live without this girl.
Men jeg kan ikke leve uten denne jenta.
James, I will never forget what you did for me!
James, jeg skal aldri glemme hva du gjorde for meg!
I will not die!
Jeg vil ikke dø!
You know, I will never forget you, Derek.
Jeg skal aldri glemme deg, Derek.
You do not think I will go to heaven?
Tror du ikke jeg kommer til himmelen?
No, I will just call Wendy.
Jeg kan bare ringe Wendy.
I will stop by on my way in tomorrow, if I can.
Jeg kommer innom i morgen hvis jeg kan.
I will sleep enough when I am dead.
Jeg får sove nok når jeg er død.
I will bury her.
Jeg kan begrave henne.
And maybe I will one of these days.
Og kanskje jeg gjør det en dag.
I will always be in your imagination.
Jeg vil alltid være i din fantasi.
I will find Abaddon, and I will kill her.
Jeg skal finne Abaddon, og drepe henne.
But I will hear what he says later.
Men jeg får høre hva han sier senere.
Maybe I will do it later.
Kanskje jeg tar det senere.

Resultater: 30000, Tid: 0.4174

Se også


i will take
jeg tar
i will go
jeg går
i will have
jeg
i will call
jeg ringer
i will do
jeg gjør
i will never
jeg vil aldri
i will come
jeg kommer
i will send
jeg sender sender
i will try
jeg skal prøve å jeg skal prove
i will leave
i will just
jeg skal bare bare
i will need
jeg trenger jeg blir nødt
i will keep
jeg holder
i will always
i will ask
jeg spør
i will buy
jeg kjøper
i will check
jeg sjekker
i will look
jeg ser
i will drive
jeg kjører jeg vil drive

Ord for ord oversettelse


i
- jeg det har l du atjeg ja nei men
will
- vil skal kommer får blir

S Synonymer for "i will"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer