I WILL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "i will" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 28635, Tid: 0.5978

jeg skal jeg vil jeg kan jeg kommer jeg får jeg tar jeg gjør jeg skai jeg blir jeg gir jeg går

Eksempler på I Will i en setning

Warren and i will take murphy.
Warren og jeg skal ta murphy.
I will never be with you.
Jeg vil aldri være med deg.
I will protect it with my life.
Jeg skal beskytte det med mitt liv.
Mor'du or not, i will avenge your mother!
Mor'du eller ikke, jeg skal hevne din mor!
I will wager you that i will drive to the office in it tomorrow.
Jeg vedder på at jeg kan kjøre til kontoret i morgen.
I will not die, bea.
Jeg vil ikke dø, bea.
I will show you with elliot.
Jeg skal vise deg med elliot.
I will order a pizza or something.
Jeg kan bestille en pizza eller noe.
I will always be your mother, lois.
Jeg vil alltid være moren din, lois.
Thomas and i will follow.
Thomas og jeg kommer etter.
Where i will M99 him and--.
Hvor jeg kommer M99 ham og-.
I will always choose my family.
Jeg vil alltid velge familien min.
But the one thing i will not do is live without this girl.
Men jeg kan ikke leve uten denne jenta.
James, i will never forget what you did for me!
James, jeg skal aldri glemme hva du gjorde for meg!
But i will never see her again.
Men jeg får aldri se henne igjen.
I will not die!
Jeg vil ikke dø!
You know, i will never forget you, derek.
Jeg skal aldri glemme deg‎, Derek‎.
You don't think i will go to heaven?
Tror du ikke jeg kommer til himmelen?
God knows when i will see you again.
Gud vet når jeg får se deg igjen.
I will not be responsible for your death.
Jeg tar ikke ansvaret for din død.
No, i will just call wendy.
Jeg kan bare ringe wendy.
I will stop by on my way in tomorrow, if i can.
Jeg kommer innom i morgen hvis jeg kan.
I will sleep enough when I'm dead.
Jeg får sove nok når jeg er død.
I will bury her.
Jeg kan begrave henne.
And maybe i will one of these days.
Og kanskje jeg gjør det en dag.
I will always be in your imagination.
Jeg vil alltid være i din fantasi.
I will find abaddon, and i will kill her.
Jeg skal finne abaddon, og drepe henne.
I will have my lunch now, polwheal.
Jeg tar lunsjen min nå, polwheal.
But i will hear what he says later.
Men jeg får høre hva han sier senere.
Maybe i will do it later.
Kanskje jeg tar det senere.

Resultater: 28635, Tid: 0.5978

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "i will"


am i gonna
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer