I WILL BE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i will be i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4278, Tid: 0.1617

i will be
jeg er (1425) jeg skal være (396) jeg blir (318) jeg vil være (268) jeg kommer (308)

Eksempler på bruk av I Will Be i en setning og oversettelsene deres

Marie, i will be back in about 20 minutes.
Marie, jeg er tilbake om 20 minutter.
Leary and i will be there with the money.
Leary og jeg er der med pengene.
But i will be after you again soon enough.
Men jeg skal være etter deg igjen snart nok.
You know i will be right here.
Du vet jeg er her.

I will be right with her.
Jeg blir der med henne.
OK, boys. i will be honest.
OK, gutter, jeg skal være ærlig.
Did i tell you i will be 80 on saturday?
Sa jeg at jeg blir 80 på lørdag?
So, oliver, i will be honest with you.
Oliver, jeg vil være ærlig ovenfor deg.
I will be in the car.
Jeg er i bilen.
Ed tom, i will be polite.
Ed tom, jeg skal være ærlig.
I will be down in five minutes.
Jeg kommer om fem minutter.
And i think i will be happier with her.
Jeg tror jeg blir lykkeligere med henne.
Worf and i will be safe.
Worf og jeg er trygge.
I will be here with horses when you finish, sifu.
Jeg skal være her med hester når du er ferdig, sifu.
I will be all i can be.
Jeg vil være alt jeg kan være.
John, i will be behind you.
John, jeg er bak deg.
Yes, i will be home soon.
Ja, jeg kommer snart hjem.
I will be 36 in october.
Jeg blir 36 i oktober.
Yeah, i will be here every day.
Ja, jeg vil være her hver dag.
I will be angry; what hast thou to do?
Jeg vil bli sint- og hva har du med dét?
I will be right here.
Jeg skal være her.
But i will be lonely without you.
Men jeg blir ensom uten deg.
You are afraid i will be a hindrance!
Du er redd jeg skal bli til hinder!
I will be perfectly honest with you, david.
Jeg skal være helt ærlig med deg, david.
I will be right here, monte.
Jeg vil være her, monte.
I will be over here.
Jeg er her.
I will be all right.
Jeg vil bli bra.
I will be right there, lorenzo.
Jeg kommer straks, lorenzo.
I will be honest with you, nomi, is it?
Jeg skal være ærlig med deg, nomi.
For i will be set free having granted the darkness a worthy offering.
For jeg vil bli sluppet fri etter å ha skjenket mørket et verdig offer.

Resultater: 4278, Tid: 0.1617

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"I will be" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer