I WILL CALL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i will call i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1388, Tid: 0.0984

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av I Will Call i en setning og oversettelsene deres

No, i will call you later.
Nei, jeg ringer deg senere.
Sorry, but i will call you back.
Beklager, men jeg ringer deg tilbake.
Remember, i will call for you again... and you will come.
Husk, jeg vil kalle på deg igjen, og du vil komme.
I will call for another one.
Jeg roper på en annen.
I will call walter again.
Jeg ringer walter igjen.
I will call kent,
Vincent, i will call you back.
Vincent, jeg ringer deg tilbake.
I will call them what i like, because they're my people.
Jeg vil kalle dem hva jeg liker, fordi de er mitt folk.
And i will call the new york bar association.
Og jeg tilkaller advokatforeningen.
Or i will call mine.
Eller jeg roper på min.
I will call them.
I will call you later.
Jeg roper på deg senere.
And i will call you t'lana.
Og jeg ringer deg t'lana.
When we take the engine, i will call for you to lead us.
La meg ta motoren, jeg tilkaller deg for å lede oss.
And i will call you.
Og jeg skal kalle deg.
Okay, i will call you johnny.
Ok, jeg skal kalle deg johnny.
I will call you tomorrow, partner.
Jeg ringer deg i morgen, partner.
I will call you later.
Ringer deg senere.
I will call CSU.
Jeg tilkaller teknikerne.
Jenkins, i will call you.
Jeg vil kalle deg mr.
I will call you when supper is ready.
Jeg roper på deg når middagen er klar.
I will call the police.
Jeg kontakter politiet.
I will call you when I'm ready to meet on it.
Jeg tilkaller deg når jeg er klar.
I will call off your jury numbers.
Jeg roper opp jurynumrene deres.
I will call the sheikh.
Jeg vil kalle sheikh.
I will call jared.
Jeg ringer jared.
I think i will call you.
Jeg tror jeg skal kalle deg.
I will call you in five minutes.
Ringer om fem minutter.
I will call rosa.
I will call you later.
Ringer deg etterpå, jeg.

Resultater: 1388, Tid: 0.0984

"I will call" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer