I WILL HAVE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i will have i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1359, Tid: 0.1929

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av I Will Have i en setning og oversettelsene deres

So i will have to ask you.
jeg må spørre deg.
Maybe i will have two to keep the symmetry perfect.
Kanskje jeg tar to for å hoide symmetrien perfekt.
I suppose i will have to try again with the new wife.
Jeg antar jeg må prøve på nytt igjen med en ny kone.
No, i will have a schnapps, too.
Nei, jeg tar også en snaps.
I will have a horse and a mule with me.
Nei, jeg har hesten og et muldyr der.
President, I'm afraid i will have to get back to you later.
President, jeg er redd jeg må komme tilbake til deg senere.
Maybe i will have better results with miles davis.
Kanskje jeg får bedre resultater med miles davis.
My wife and i will have our margaritas on the yacht.
Min kone og jeg tar vare margaritas på yachten.
I will have to find.
Jeg må finne.
I will have sex with you when you're sleeping.
Nei, jeg har sex med deg mens du sover.
I will have to keep you here.
Jeg må holde deg her.
I don't think i will have time.
Jeg tror ikke jeg har tid.
I will have your things sent up in a moment.
Jeg skal få dine ting sendt opp snart.
I will have your badge and gun.
Jeg tar skiltet og revolveren din.
I will have to take your word for it.
Jeg får ta ditt ord på det.
I will have someone get lisa.
Jeg får noen til å hente lisa.
I will have barca prepared as an escort.
Jeg skal få barca klar som eskorte.
That i will have to meet my parents again.
At jeg må møte foreldrene mine igjen.
I will have a kebab in pita.
Jeg skal ha kebab i pita.
I will have it within the hour.
Jeg har det om under en time.
I will have a cookies and cream and a chocolate hazelnut.
Jeg tar en fløtecookie, og en sjokolade med hasselnøtt.
I will have the chicken noodle.
Jeg tar kylling nudler.
And in return, i promise that i will have george cornell killed.
Til gjengjeld lover jeg at jeg skal få george cornell drept.
I will have to go now.
Jeg må gå nå.
You and i will have our moment.
Du og jeg får vår tid.
And i will have my business manager call your business manager, okay?
Og jeg ber min forretningsfører ringe din forretningsfører, ok?
I will have them working in two minutes.
Jeg skal ha dem i arbeid om to minutter.
I will have the results in an hour.
Jeg har resultatene om en time.
I will have more time next week.
Jeg har bedre tid neste uke.
I will have to try it.
Jeg må prøve det.

Resultater: 1359, Tid: 0.1929

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer