I WILL SEE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av i will see you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1298, Tid: 0.1152

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av I Will See You i en setning og oversettelsene deres

Cody, i will see you on sunday.
Cody, vi ses på søndag.
Sir, i will see you next summer, sir.
Sir, jeg ser deg neste sommer, sir.
Marty, i will see you in the car.
Marty, vi ses i bilen.
I will see you tomorrow, frenchy.
Ser deg i morgen, frenchy.
Yeah, kevin, i will see you at the party.
Kevin, vi ses på festen.
I will see you there.
Luigi, i will see you later.
Luigi, jeg ser deg senere.
I will see you tomorrow.
Ser deg i morgen.
So, i will see you back here soon and we will finish the job.
Da ses vi snart igjen her og avslutter jobben.
Maybe i will see you later?
Kanskje vi ses senere?
Good, i will see you on friday.
Fredag. bra. vi ses på fredag.
And i will see you next week.
Og jeg ser deg neste uke.
I will see you downstairs in six minutes.
Ser deg nede om seks minutter.
But I'm sure i will see you again in my house.
Men jeg er sikker på at jeg vil se deg igjen i mitt hus.
Yeah, i will see you soon, then.
Ja, ses snart, da.
I will see you in kandahar.
Ser deg i kandahar.
Ronnie, i will see you in 30 years, pal.
Ronnie, vi ses om 30 år.
And i will see you, my friend, later.
Og jeg ser deg, min venn, senere.
Uh, i will see you tonight.
Vi ses i kveld.
I will see you saturday, okay?
Jeg vil se deg lørdag, ok?
I will see you tonight.
Jeg ser dere i kveld.
I will see you in the skies, amigo.
Vi ses i himmelen, amigo.
I will see you in 20 minutes!
Ser deg om 20 minutter.
I hope i will see you again before i go.
Jeg håper jeg treffer deg før jeg drar.
But, um, i will see you tomorrow at the office.
Men vi ses i morgen på kontoret.
I will see you in my office!
Lecter! jeg vil se deg på mitt kontor!
I will see you in a couple of days.
Jeg ser dere om et par dager.
No, i will see you later.
Nei, jeg ser deg senere.
Yeah, i will see you tomorrow.
Ja, jeg treffer deg i morgen.
Yup, i will see you at the club in an hour.
Yup, jeg vil se deg på klubben i en time.

Resultater: 1298, Tid: 0.1152

SE OGSÅ

Se også


"I will see you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer