I WOULD LIKE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "i would like" i Norsk bokmål

Resultater: 3030, Tid: 0.4633

jeg vil gjerne jeg vil jeg skulle gjerne jeg vil gjerne ha jeg ville like jeg har lyst jeg ønsker jeg skulle ønske jeg vii gjerne jeg tar gjerne

Eksempler på I Would Like i en setning

I would like to see my son.
Jeg vil gjerne se min sønn.
Plimpton, i would like you to meet my colleagues.
Doktor plimpton, jeg vil at du skal møte mine kollegaer.
I would like to see my father.
Jeg vil gjerne se min far.
I would like to be in your shoes for five minutes, just five minutes.
Jeg skulle gjerne vært i dine sko bare i fem minutter.
Kate, i would like to have my room back.
Kate, jeg vil gjerne ha rommet mitt tilbake.
I'm back now and i would like to be a real brother.
Jeg er tilbake, og jeg vil være en ekte bror.
Grace, i would like you to meet norm spellman and jake sully.
Grace jeg vil at du skal møte norm spellman og jake sully.
Well, i would like to throw a little memorial for shel.
Jeg vil gjerne ha en minnestund for shel.
I would like to send some money to uganda.
Jeg vil gjerne sende noen penger til uganda.
I would like to hit him again just for the hell of it.
Jeg skulle gjerne slatt ham igjen bare for a ha gjort det.
I would like to be alone with the major.
Jeg vil være alene med majoren.
I would like to read them.
Jeg vil gjerne lese dem.
Whitaker, i would like for you to take me off the case.
Herr whitaker, jeg ville like at de retirerte meg fra saken.
Miss kubelik, i would like your honest opinion.
Miss kubelik, jeg vil gjerne ha din ærlige mening.
I would like to have heard more, but I'm sure you understand.
Jeg skulle gjerne hørt mer, men de forstår sikkert.
I'm pretty sure i would like that.
Jeg tror jeg ville like det.
I would like to have a word with my queen.
Jeg vil gjerne ha et ord med min dronning.
I would like you to meet oppenheimer, frisch, panofsky,
Jeg vil at du skal møte oppenheimer, frisch, panovsky,
Anyway, i would like it.
Uansett, jeg vil gjerne ha det.
I would like to give you a personal facelift, too.
Jeg skulle gjerne gitt deg en ansiktsløftning.
I would like some pringles.
Jeg har lyst på pringles.
I would like to be alone now, jake.
Jeg vil være alene nå, jake.
I would like to melt her down.
Jeg skulle gjerne ha smeltet henne.
Yes, but i would like my fiancé back permanently.
Men jeg vil gjerne ha min forlovede tilbake for godt.
I would like to be alone with my wife.
Jeg vil gjerne være alene med min kone.
And that i would like it.
Og at jeg ville like det.
I would like you not to come here anymore.
G jeg ønsker ikke at du skal komme hit mer.
You know what i would like to give you for this car?
Vet du hvor mye jeg har lyst til å gi deg for denne bilen?
I would like you to meet chauncey gardiner.
Jeg vil du skal møte chauncey gardiner.
Well, i would like to go to china too.
Vel, jeg har lyst til å dra til kina også.

Resultater: 3030, Tid: 0.4633

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

Setninger i alfabetisk rekkefølge


i would like

"I would like" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer