IF PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "if" i Norsk bokmål

Resultater: 119261, Tid: 0.1596

hvis om dersom hadde er –Hvis Om ♪Om –Om Hvis

Eksempler på bruk av "If" i en setning og oversettelsene deres

And if it isn't them?
Og hvis det ikke er dem?
Norton, if you can hear me, platform 4!
Norton, hvis du kan høre meg, plattform 4!
Not if you're a nerd.
Ikke om du er en nerd.
XGEVA is not recommended for use if you are pregnant.
XGEVA anbefales ikke dersom du er gravid.
If dracula finds me.
Hvis dracula finner meg.
What happens if we don't find Malcolm?
Hva skjer om vi ikke finner Malcolm?
I don't even know if it's a boy or a girl.
Jeg vet ikke om det er gutt eller jente.
If you are pregnant or believe you may be pregnant.
Hvis du er gravid eller tror du kan være gravid.
If it hadn't been for you, I.
Hadde det ikke vært for deg.
I will understand if you can't forgive me, but.
Jeg forstår dersom du ikke kan tilgi meg.
If it wasn't for him she wouldn't have been there.
Hadde det ikke vært for ham, ville hun ikke vært der.
If you're not gonna play, it's no fun.
Er du ikke med, er det ikke moro.
If you are pregnant, you must not take INCIVO.
Hvis du er gravid må du ikke ta INCIVO.
If you had these symptoms prior to treatment with benlysta.
Dersom du hadde disse symptomene før behandling med Benlysta:.
Simpson, i will kill you if you die in my car.
Simpson, jeg dreper deg om du dør i bilen min.
If you don't kill me now.
Hvis du ikke dreper meg nå.
If i come clean, will you cut me a break?
Hvis jeg snakker, får jeg en avtale?
If you stay out there long enough then you get lonely.
Er du der ute lenge nok, så føler du deg ensom.
Well, we won't know if you can control jessica without jessica.
Vi vet ikke om du kan kontrollere jessica uten jessica.
If it wasn't for pat angelo, i would never be here.
Hadde det ikke vært for pat angelo, ville jeg ikke vært her.
If you have ever had tuberculosis.
Dersom du har hatt tuberkulose.
If it hadn't been for the ark, my family, the neighbors.
Hadde det ikke vært for arken... familien min... naboene.
If you're not interested, then i got more celebrating to do.
Er du ikke interessert, da har jeg mer å feire.
If that's my only option, yeah.
Hvis det er det eneste alternativet.
If you want a good life.
Om du vil ha et godt liv.
If you survive, ibelin is yours.
Hvis du overlever, er ibelin din.
If you have or have had severe hypertension(high blood pressure).
Dersom du har eller har hatt alvorlig hypertensjon(høyt blodtrykk).
What if louis armstrong said,"I can't"?
Hva om louis armstrong sa:"Jeg kan ikke"?
If you wanna get money.
Om du vil ha penger.
If Kurt's in seattle, he's with her.
Er kurt i seattle, er han sammen med henne.

Resultater: 119261, Tid: 0.1596

SE OGSÅ
Se også
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer