IF I PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av if i i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 17322, Tid: 0.1734

Eksempler på bruk av If I i en setning og oversettelsene deres

Ruskov will kill them if i do not do as he says.
Ruskov dreper dem hvis jeg ikke gjør som han sier.
I do not know if i can kill' em.
Jeg vet ikke om jeg kan drepe dem.
Only if i can take my daughter with me.
Bare hvis jeg kan ta med meg datteren min.
And if i do not want to pay?
Og om jeg ikke vil betale?

If i had not been there, then lydia would be dead.
Hadde jeg ikke vært der, ville lydia dødd.
If i ask you something, would you be honest with me?
Hvis jeg spør deg om noe, ville du være ærlig med meg?
Petronius, forgive me if i seem to have slighted you of late.
Tilgi meg dersom jeg har oversett deg, petronius.
If i did not have agneta i would show you.
Hadde jeg ikke hatt agneta, skulle jeg vise deg.
What if i tell them about otto... and wanda?
Hva om jeg forteller dem om otto... og wanda?
I would not lend him money if i were you.
Jeg ville ikke låne ham penger hvis jeg var deg.
Yeah, but sam. if i did work here.
Ja, men dersom jeg jobbet her.
Is it cool if i call you that?
Får jeg kalle deg det?
If i were not pregnant, i would dance until dawn.
Hadde jeg ikke vært gravid, ville jeg danset til daggry.
Ah, if i could just find my keys.
Hvis jeg bare kunne finne nøklene mine.
Only if i take the lifeforce from prince khufu and priestess chay-ara.
Bare om jeg tar livskraften fra prins khufu og prestinne chay-ara.
If i had not been in your car.
Hadde jeg ikke vært i din bil.
I would not be here if i did not want to talk.
Jeg var ikke her om jeg ikke ville snakke.
Why can not i call my mother if i want to?
Hvorfor kan jeg ikke ringe moren min hvis jeg vil?
If i have finished with you i will take mine.
Når jeg er ferdig med deg, tar jeg mitt.
If i do not get a hit, it 's over.
Får jeg ingen fulltreffer, er det over.
She might be more talkative if i have information for her.
Hun snakker kanskje mer dersom jeg har informasjon.
If i hear from him.
Hvis jeg hører fra ham.
If i have needed the authorities, i have asked for' em.
Har jeg hatt behov for autoritetene, har jeg bedt om det.
And if i end up my beautiful constance find.
Og når jeg til slutt finner min vakre constance.
If i had not killed them, the northerners would think me weak.
Hadde jeg ikke drept dem, ville nordingene se på meg som svak.
If i do not eat something-- i feel, like, faint.
Får jeg ikke mat snart, besvimer jeg.
Here, would it make you more comfortable if i got under the covers?
Blir du mindre sjenert dersom jeg legger meg under dyna?
Baby, i do not know if i can work with," whaah!".
Jeg vet ikke om jeg kan jobbe med" whaa!".
If i ever turn freak or any of that shit, you will end it.
Drep meg hvis jeg blir en frik.
If i did, i would not be here.
Hadde jeg det, ville jeg ikke vært her.

Resultater: 17322, Tid: 0.1734

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"If i" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer