IF THEY HAD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av if they had i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 86, Tid: 0.1839

Engelsk-norsk ordbok
om de hadde hadde de om de eide hvis de fikk

Eksempler på bruk av If They Had i en setning og oversettelsene deres

As if they had been paralyzed.
Som om de hadde blitt paralyserte.
Even if they had church support, it was an achievement.
Selv om de hadde støtte fra kirken, så var det en bragd.

If they had, they would have run.
Hadde de det, ville de løpt sin vei.
Don't know if they had any.
Jeg vet ikke om de hadde noen.
They would have to open the door if they had another prisoner.
De ville måtte åpne lemmen hvis de fikk en ny fange.
If they had been wiseguys, i wouldn't have heard a thing.
Hadde de vært noen av våre, ville jeg ikke ha hørt noe.
If they had it.
Om de hadde det.
Maybe they did if they had help.
Kanskje det, hvis de fikk hjelp.
So i asked ingrid if they had been together.
Jeg spurte ingrid om de hadde vært sammen.
Everyone asks themselves what they would do if they had the power.
Alle spør seg hva de ville gjøre om de hadde makt.
And all the things they would do differently if they had the chance.
De tenker på fortiden og alt de ville gjort annerledes om de hadde sjansen.
Of course, we shouldn't be surprised if they had.
Det ville ikke ha overrasket oss om de hadde.
And if they had forgotten us?
Tenk om de har glemt oss.
But they would kill us if they had the opportunity.
Men de dreper oss hvis de får sjansen, det vet jeg.
Or worse yet, if they had threatened him.
Eller enda verre, om de har truet han.
If they had anything, they would have charged him.
Hadde de noe, ville de tiltalt ham.
Probable would be cooller if they had roller coasters.
Det ville sikkert vært kulere hvis de hadde hatt berg- og dalbane.
But they would all live if they had the extra ration?
Men vil alle overleve om de får en ekstra rasjon?
They wouldn't be searching the shuttle if they had it.
De hadde ikke gjennomsøkt skipet hvis de hadde hatt den.
That would make complete sense if they had one.
Jam, hvis de hadde hatt det.
Neither, too, if they had expired of their diseases.
Ikke hvis de hadde omkommet av sykdommen heller.
But only you would know if they had done that.
Men bare du ville vite hvis de hadde gjort det.
Maybe someone could if they had his access card.
Kanskje noen kunne hvis de hadde nøkkelkortet hans.
Especially if they had a personal connection that went back over five generations.
Spesielt hvis de hadde personlig tilknytning over fem generasjoner.
Funny if they had.
Det ville vært rart om de gjorde.
Eva could have been in a lot of trouble if they had found it.
Eva kunne fått veldig mye stress hvis de hadde funnet det.
If they had, you would have shot'em.
Hvis de hadde det, ville du ha skutt dem.
If they had a vaccine... and that's a big if.
Hvis de hadde en vaksine, og det er et stort hvis.
If they had wanted him dead, he would have died in battle.
Hvis de hadde ønsket ham død, ville han ha dødd i kamp.
If they had anything on him, he would be locked up already.
Hadde de hatt noe på ham, hadde han vært i fengsel allerede.

Resultater: 86, Tid: 0.1839

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer