IF YOU FORGET PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av if you forget i Norsk bokmål

Resultater: 1172, Tid: 0.0587

Eksempler på bruk av If You Forget i en setning og oversettelsene deres

If you forget an appointment for RotaTeq:.
Dersom du har glemt en avtale for RotaTeq:.
If you forget to take thalidomide celgene at your regular time and.
Hvis du glemmer å ta thalidomide celgene til vanlig tid og.
If you forget one dose of hexacima.
Dersom du har glemt en dose av hexacima.
If you forget to take hepsera or you vomit.
Dersom du har glemt å ta hepsera eller kaster opp.

If you forget to take mimpara.
Dersom du har gle mt å ta mimpara.
If you forget to take thalidomide celgene at your regular time and.
Hvis du glemmer å ta thalidomide celgene til vanlig tid og.
If you forget to take ribavirin teva pharma b.
Dersom du har glemt å ta ribavirin teva pharma b.
If you forget to take sabe rvel:.
Dersom du har gle mt å ta sabe rvel.
If you forget to take mimpara.
Dersom du har gle mt å ta mimpara.
If you forget to take telmisartan teva pharma.
Dersom du har glemt å ta telmisartan teva pharma.
If you forget to take your ABILIFY tablets.
Dersom du har glemt å ta ABILIFY tabletter.
If you forget to take sabe rvel:.
Dersom du har gle mt å ta sabe rvel.
If you forget to use epoetin alfa HEXAL.
Dersom du har glemt å ta epoetin alfa HEXAL.
If you forget an appointment for RotaTeq:.
Dersom du har glemt en avtale for RotaTeq:.
If you forget one dose of hexacima.
Dersom du har glemt en dose av hexacima.
If you forget one dose of hexyon.
Dersom du har glemt en dose av hexyon.
If you forget one dose of Silgard:.
Dersom du har glemt en dose med silgard.
If you forget to take hepsera or you vomit.
Dersom du har glemt å ta hepsera eller kaster opp.
If you forget to take ribavirin teva pharma b.
Dersom du har glemt å ta ribavirin teva pharma b.
If you forget to take telmisartan teva pharma.
Dersom du har glemt å ta telmisartan teva pharma.
If you forget to take your ABILIFY tablets.
Dersom du har glemt å ta ABILIFY tabletter.
If you forget to use epoetin alfa HEXAL.
Dersom du har glemt å ta epoetin alfa HEXAL.
If you forget an injection of novothirteen, talk to your doctor.
Snakk med legen dersom du glemmer en injeksjon av novothirteen.
If you forget to take a dose, contact your doctor or pharmacist.
Kontakt lege eller apotek hvis du glemmer å ta en dose.
Please contact your doctor or pharmacist if you forget to use picato.
Kontakt lege eller apotek hvis du har glemt å bruke picato.
If you forget an injection of novothirteen, talk to your doctor.
Snakk med legen dersom du glemmer en injeksjon av novothirteen.
If you forget to take a dose, contact your doctor or pharmacist.
Kontakt lege eller apotek hvis du glemmer å ta en dose.
I don't care if you forget me.
Det er greit om du glemmer meg.
Please contact your doctor or pharmacist if you forget to use picato.
Kontakt lege eller apotek hvis du har glemt å bruke picato.
If you forget, i will remember it all.
Glemmer du, så husker jeg alt.

Resultater: 1172, Tid: 0.0587

"If you forget" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer