IF YOU NOTICE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av if you notice i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 503, Tid: 0.1541

Engelsk-norsk ordbok
hvis du merker hvis du oppdager dersom du opplever hvis du ser

Eksempler på bruk av If You Notice i en setning og oversettelsene deres

Contact your doctor if you notice such changes.
Kontakt legen hvis du merker slike endringer.
Do not use this medicine if you notice that.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager.

Contact your doctor if you notice such changes.
Kontakt legen hvis du merker slike endringer.
If you notice any of these symptoms please inform your doctor immediately.
Informer legen din umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene.
If you notice any of these symptoms please inform your doctor.
Kontakt lege hvis du merker noen av disse symptomene.
If you notice any of these symptoms please inform your doctor immediately.
Informer legen din umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene.
Tell your doctor if you notice such symptoms.
Kontakt lege hvis du merker slike symptomer.
Do not use nutropinaq if you notice that the solution is cloudy.
Bruk ikke nutropinaq hvis du ser at oppløsningen er grumset.
Tell your doctor straightaway if you notice any of these symptoms.
Kontakt lege umiddelbart hvis du merker noen av disse symptomene.
Tell your doctor if you notice anything unusual about your health.
Si fra til legen din dersom du opplever noe uvanlig ved din helse.
Do not use revasc if you notice that the solution for injection contains visible particles.
Bruk ikke revasc hvis du ser at injeksjonssvæsken inneholder synlige partikler.
Do not use this medicine if you notice any visible sign of deterioration.
Bruk ikke klopidogrel hvis du ser synlige tegn på forringelse.
Tell your doctor if you notice anything unusual about your health.
Si fra til legen din dersom du opplever noe uvanlig ved din helse.
Tell your doctor if you notice such symptoms.
Kontakt lege hvis du merker slike symptomer.
Do not use revasc if you notice that the solution for injection contains visible particles.
Bruk ikke revasc hvis du ser at injeksjonssvæsken inneholder synlige partikler.
Tell your doctor straightaway if you notice any of these symptoms.
Kontakt lege umiddelbart hvis du merker noen av disse symptomene.
If you notice any of these symptoms:.
Dersom du opplever noen av disse symptomene:.
Do not use this medicine if you notice any visible sign of deterioration.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du ser synlige tegn på forringelse.
If you notice any of these symptoms:.
Hvis du merker noen av disse symptomene:.
Do not use this medicine if you notice any visible sign of deterioration.
Bruk ikke klopidogrel hvis du ser synlige tegn på forringelse.
If you notice any particles in the solution, or if the solution is discoloured.
Hvis du ser partikler i oppløsningen eller oppløsningen er misfarget.
If you notice any particles in the solution, or if the solution is discoloured.
Hvis du ser partikler i oppløsningen eller oppløsningen er misfarget.
If you notice the grids on here.
Om du legger merke til rutenettet her...- ja.
Contact your doctor immediately if you notice any of the above.
Kontakt legen din umiddelbart om du merker noen av tegnene ovenfor.
If you notice any of these symptoms seek medical advice immediately.
Søk lege umiddelbart dersom du merker slike symptomer.
Contact your doctor immediately if you notice any of the above.
Kontakt legen din umiddelbart om du merker noen av tegnene ovenfor.
Contact your doctor straight away if you notice any of the following side effects:.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du merker noen av disse bivirkningene:.
If you notice any of these symptoms seek medical advice immediately.
Søk lege umiddelbart dersom du merker slike symptomer.
Tell your doctor if you notice any change in your vision.
Fortell legen din om du merker noen endringer i synet ditt.
Tell your doctor if you notice any of these symptoms.
Kontakt legen din hvis du opplever noen av disse symptomene.

Resultater: 503, Tid: 0.1541

SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"If you notice" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer