Oversettelse av "in" i Norsk

Resultater: 291946, Tid: 0.0786

i inn hos om I

Eksempler på In i en setning

John dillinger in kyoto.
John dillinger i kyoto.
I haven't seen him in two and a half years.
Jeg har ikke sett ham to og et halvt år.
Pluto in Poland?
Pluto i Polen?
Wolowitz sent his in two days ago.
Wolowitz sendte inn sin to dager siden.
Edwin is in panama.
Edwin er i panama.
I will be in my office on thursday, but not wednesday.
Jeg er kontoret torsdag, men ikke onsdag.
Roy is in 353 and he needs hot water.
Roy er 353 og trenger varmt vann.
April in paris.
April i paris.
Kentera is not recommended for use in children and adolescents under 18 years old.
Kentera anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år.
He came in and attacked us and stole all my money!
Han kom inn og angrep oss og stjal alle pengene mine.
Maris is in arizona.
Maris er i arizona.
Tommy shelby in a library.
Tommy shelby et bibliotek?
Yes, i come in with my son.
Jeg kommer inn med min sønn.
Molly will be here in 20 minutes.
Molly er her om 20 minutter.
Use in children and adolescents under 18 years is not recommended.
Bruk hos barn og ungdom under 18 år anbefales ikke.
Uranus, in utah.
Uranus, i utah.
In prairie dog creek.
I prairie dog creek.
See you in three weeks.
Ser deg om tre uker.
San francisco to st. louis in 25 days.
San francisco til st. louis 25 dager.
They can not come in here- my friend from fatu Hiva!
De får ikke komme inn her- min venn fra fatu Hiva!
Use in children and adolescents under 18 years is not recommended.
Bruk hos barn og ungdom under 18 år er ikke anbefalt.
Sunday in san francisco.
Søndag i san francisco.
Use in children under 18 years is not recommended.
Bruk hos barn under 18 er ikke anbefalt.
Olga and mary lou are in 412.
Olga og mary lou er 412.
I don't know why i didn't take her in with me.
Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke tok henne med inn.
In my poor heart a fire you have started.
I mitt stakkars hjerte ♪ ♪ har du startet en brann.
In 24 hours he is here again.
Om 24 timer er han her igjen.
Aclasta is not recommended in women of childbearing potential.
Aclasta er ikke anbefalt hos fertile kvinner.
I can't go in without my pants.
Jeg kan ikke gå inn uten bukse.
A week in amsterdam.
En uke i amsterdam.

Resultater: 291946, Tid: 0.0786

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer