IN HERE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av In here i Norsk bokmål

Resultater: 5119, Tid: 0.2587

In here
her inne inn hit inn her hit her i inni her oppi her i denne

Eksempler på bruk av In here i en setning og oversettelsene deres

Well, there are a couple of... things in here you could start with.
Det er et par ting her inne du kan begynne med.
He would come in here with a fella named Jurgen.- Why?
Han kom inn hit med en fyr som het Jürgen?
Everyone in here says it was you.
Alle her inne sier at det var du.
I, um... I saw you in here with these sick men.
Jeg så deg her inne med disse syke mennene.
What? They came in here and they assaulted me.
De kom inn hit og de overfalt meg.
So, shall we go in here and do it?
Skal vi gå inn her og gjøre det?
It 's so weird in here, Polly.
Det er rart her inne, Polly.
You can come in here and chat every day.
Du kan komme hit og snakke hver dag.
They can not come in here- My friend from Fatu Hiva!
De får ikke komme inn her- min venn fra Fatu Hiva!
You get in here with Warren and me.
Kom inn hit til Warren og meg.
They do not come in here, and they do not do this.
De kommer ikke hit, og de gjør ikke dette.
I was in here yesterday, Slim.
Jeg var her i går," Slim".
According to Dina Richardson, Anneli came in here and then disappeared without a trace.
Ifølge Dina Richardson gikk Anneli inn hit og forsvant så sporløst.
And Johnny came in here.
Johnny kom inn her.
But in here, we live with dignity and freedom!( crowd cheers)!
Men her inne, lever vi med verdighet og frihet!
What 's in here?
Hva er inni her?
You can not get me in here.
Du kan ikke ta meg her inne.
What if they came in here before I--.
Hva om de kom inn her før jeg-.
Maybe they came in here.
Kanskje de kom hit.
You wrote in here that one day, we would stop Rittenhouse... together.
Du skrev her i at vi sammen skulle stoppe Rittenhouse en dag.
One of them came in here and took my phone.
En av dem kom inn hit og tok telefonen min.
You should not have come in here.
Du burde ikke kommet inn hit.
So she quit her job at Ritz and moved in here.
Ja, så sluttet hun på Ritz og flyttet inn her.
Find something in here that might help Melanie.
Finn noe inni her som kan hjelpe Melanie.
Have you been in here all day?
Har du vært her i hele dag?
Carrie, come in here.
Carrie, kom hit.
Yang, it 's too dangerous in here.
Yang, det er for farlig her inne.
Put that in here and get to your horses.
Legg det oppi her og kom dere til hestene.
In here the soup tastes good.
Oppi her smaker suppa godt.
You know, I do not think you are supposed to be in here.
Jeg tror ikke du skal ikke være her inne.

Resultater: 5119, Tid: 0.2587

Ord for ord oversettelse


here
- her er her for kommet hit for komme

S Synonymer for "in here"


in this
of this
on this
at this
into this
during this
for this
to this
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer