IN THE BACKYARD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in the backyard i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 75, Tid: 0.0478

Eksempler på bruk av In The Backyard i en setning og oversettelsene deres

You out in the backyard the last couple of days?
Har du vært i hagen de siste dagene?
Oh, they're in the backyard now.
Nå er de i hagen også.
We were pretty good in the backyard, weren't we?
Vi var ganske gode i bakgården, ikke sant?
Go on. right in the backyard.

Manny sleeps in the backyard till the dog dies of old age?
Manny sover i hagen til hunden blir gammel og dør?
Okay, city slickers, guess who has a genuine petting zoo in the backyard?
Byfolk, gjett hvem som har en genuin husdyrpark i bakgården?
I'm in the backyard!
Jeg er i bakhagen!
Glen and i were in the backyard, tinkering with his, breaking ball.
Glen og jeg var i hagen og øvde på baseballslagene hans.
Go play in the backyard.
Gå ut og lek i bakgården.

Ours are in the backyard.
Våre er i bakhagen.
You assembled an army in the backyard of my khan.
Du samlet en hær i hagen til khanen min.
Got manny tied up in the backyard.
Vi har bundet fast manny i bakgården.
In the backyard.
It's on a root cellar in the backyard.
Den er på en potetkjeller i hagen.
He's drying out his weed in the backyard.
Han tørker weeden sin ute i bakgården.
Don had the movers put it in the backyard!
Don ba flyttefolkene sette dem i bakhagen.
They must be in the backyard.
De må være i bakgården.
Me and sharon played a game in the backyard.
Sharon og jeg har lekt i hagen.
What did you do, bury your uniform in the backyard?
Hva har du gjort, gravd ned uniformen din i bakgården?
They're in the backyard.
De er i bakhagen.
You both seem to think i have got a money tree in the backyard.
Dere tror visst at jeg har et pengetre i hagen.
And you buried her in the backyard.
Du begravde henne i bakgården.
It's like a giant cavity being filled in the backyard.
Det er som om et enormt hull fylles i hagen.
I will put him in the backyard.
Jeg har ham i bakgården.
He used to tell us stories in the tent in the backyard.
Han dro historier for oss i teltet i hagen.
I would have never put your wife in a box... in the backyard.
Jeg ville aldri ha satt kona di i en boks i hagen.
You made that snowman in the backyard.
Du bygde snømannen i bakgården.
And plant it in the backyard.
Og plante det i hagen.
And that pine tree in the backyard.
Og den lille furua i bakgården.
Don't answer your phones and bury all your money in the backyard.
Svar ikke i telefonen og grav ned pengene i hagen.

Resultater: 75, Tid: 0.0478

"In the backyard" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer