IN THE BEGINNING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in the beginning i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 190, Tid: 0.2783

Engelsk-norsk ordbok
i begynnelsen i starten på begynnelsen til å begynne i begynneisen ved begynnelsen

Eksempler på bruk av In The Beginning i en setning og oversettelsene deres

Maybe in the beginning.
Kanskje, i begynnelsen.
It was in the beginning of our relationship... february, 1947.
Det var i starten av vårt bekjentskap.

I did have in the beginning, but not now.
Jeg hadde det i begynnelsen, men ikke nå.
Well, uh..... it all started in the beginning of the 16th century.
Alt startet på begynnelsen av 1500-tallet.
As it was in the beginning is now and ever shall be.
Slik det var i begynnelsen og alltid vil være.
Because in the beginning, you said you didn't want to go negative.
For i starten sa du at du ikke ville fokusere på det negative.
These meetings were very difficult for me in the beginning.
Møtene var svært vanskelige for meg på begynnelsen.
You think you were better in the beginning?
Tror du at du var bedre til å begynne med?
And as i said in the beginning, i keep in touch.
Og som jeg sa i starten, holder jeg kontakt.
But in the beginning, didn't god create adam to love him?
Men i begynnelsen, skapte ikke gud adam for å elske ham?
In the beginning i had lots of injections.".
I starten ble jeg stukket mange ganger.".
Nobody helped you out in the beginning?
Ingen hjalp deg på begynnelsen?
In the beginning, we were lost.
Til å begynne med var vi i villrede.
Their only sorrow in the beginning was.
Deres eneste sorg i begynneisen var.
Pablo was brave in the beginning.
I begynnelsen var pablo modig.
Swamp fever and yellow fever have the same symptoms in the beginning.
Sumpfeber og gul feber har de samme symptomer i begynnelsen.
Oh, i know in the beginning he loved me.
Han eisket meg i begynneisen.
It's always a struggle in the beginning.
Det er alltid vanskelig i starten.
There is one rule every israeli politician learns in the beginning of his career.
Alle israelske politikere lærer én regel på begynnelsen av karrieren sin.
In the beginning, it was great.
I begynneisen var det heriig.
In the beginning, i tried to escape again and again.
I starten prøvde jeg å flykte hele tiden, men.
He was with god... in the beginning.
Han var hos gud... i begynnelsen.
In the beginning, in any case.
I starten i hvert fall.
In the beginning, god created the heaven and the earth.
I begynnelsen skapte gud himmelen og jorden.
In the beginning god created the heavens and the earth.
I begynnelsen skapte gud himmelen og jorden.
It's a bit uncomfortable in the beginning.
Det er litt ubehagelig i starten.
Nothing happened in the beginning.
Det skjedde ikke noe i starten.
In the beginning, my children, lightwas separated from darkness-.
I begynnelsen, mine barn, var lyset atskilt fra mørket.
In the beginning, it is always dark.
I begynnelsen er det alltid mørkt.
The house will be full again, just like in the beginning.
Snart er det fullt hus igjen, slik som i starten, ikke sant?

Resultater: 190, Tid: 0.2783

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"In the beginning" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer