IN THE BIBLE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in the bible i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 65, Tid: 0.049

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av In The Bible i en setning og oversettelsene deres

It's in the bible.
Som i bibelen.
Show me one place in the bible where a kid talks.
Vis meg et sted i bibelen der et barn prater.
It's promised in the bible.
Det står i bibelen.
No, gomez, in the bible.
Nei, i bibelen.
He's not the sharpest christian in the bible, all right?
Han er ikke den glupeste kristne i bibelen.
It's in the bible.
Det står i bibelen.
I know how it works in the bible.
Jeg vet hvordan det er i bibelen.
Black man started being a slave in the bible.
De svarte begynte å være slaver i bibelen.
It was like... it was like in the bible.
Det var som i bibelen.
There's a lot of killing in the bible.
Det er mye dreping i bibelen.
At school they said segregation is what it said in the bible.
På skolen sa de at segregasjon er det som står i bibelen.
And there's people inside, just like old jonah in the bible.
Det er folk inni, akkurat som jonas i bibelen.
That's what jesus christ called you in the bible.
Det kalte jesus deg i bibelen.
Lt's in the bible.
Det står i bibelen.
Everybody thinks so but that's not in the bible.
Alle tror det, men det står ikke i bibelen.
They do it in the bible, don't they?
Det gjør dem i bibelen, ikke sant?
The apocalypse, like in the Bible?
Som i bibelen?
Says in the bible.
Sier bibelen.
Chet, what does it say in the bible about hardware widows?
Chet, hva står det i bibelen om jernvare-enker?
It's in the bible ehm 53.
Det står i bibelen om guds troskap.
Cause this shit is gonna be like a chapter in the bible.
Fordi dette skal bli som en historie i bibelen.
What was it in the bible you read to me?
Hva var bibelordet du leste for meg?
When i was little, london was like a place in the bible.
Da jeg var liten var london som et sted i bibelen.
I believe in the bible.
Jeg tror på bibeien.
You have this in the bible.
Denne her, i bibelen?
Or don't you believe in the bible anymore?
Eller tror du ikke på bibelen lenger?
Like in the bible.
Hva? sånn som i bibelen.
Why is that in the Bible?
Hvorfor står det i bibelen?
She has an entire chapter in the bible.
Hun har et eget kapittel i bibelen.
I just wanted to talk to you about what you wrote in the bible.
Jeg ville snakke med deg om det du skrev i bibelen.

Resultater: 65, Tid: 0.049

SE OGSÅ

Se også


SYNONYMER

S Synonymer for "in the bible"


"In the bible" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer