IN THE HEAVENS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in the heavens i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 1365, Tid: 0.1126

in the heavens
i himlene (1140) i himmel (90) i himmelen (89) på himmelen (9) over himmel (2)

Eksempler på bruk av In The Heavens i en setning og oversettelsene deres

And he is allah in the heavens and on earth.
Han er gud i himlene og på jord.
And i will give portents in the heavens and on the earth.
Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden.
He is god in the heavens and the earth.
Han er gud i himlene og på jord.
He knows whatsoever is in the heavens and earth.
Han vet hva som er i himlene og på jord.

He who sits in the heavens will laugh.
Han som troner i himmelen, ler, herren spotter dem.
I could no sooner choose a favorite star in the heavens.
Det ville være like vanskelig å velge en favorittstjerne på himmelen.
He knows whatsoever is in the heavens and earth.
Han vet hva som er i himlene og på jord.
Yahweh has established his throne in the heavens.
Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting.
He knows what is in the heavens and on earth.".
Han vet hva som er i himlene og på jord.
He who sits in the heavens will laugh.
Han som troner i himmelen, ler, herren spotter dem.
He knows whatever is in the heavens and the earth.
Han vet hva som er i himlene og på jord.
Yahweh has established his throne in the heavens.
Herren har reist sin trone i himmelen, og hans rike hersker over alle ting.
He is allah in the heavens and in the earth.
Han er gud i himlene og på jord.
Ai not no room in the heavens for the likes of us, though, boys.
Det er ikke rom i himmelen for sånne som oss.
He is allah in the heavens and earth.
Han er gud i himlene og på jord.
There is in the heavens your sustenance, and whatever has been promised you.
I himmelen beror deres underhold, og det dere er lovet.
There is in the heavens your sustenance, and whatever has been promised you.
I himmelen beror deres underhold, og det dere er lovet.
He knows whatsoever is in the heavens and the earth.
Han vet hva som er i himlene og på jord.
To allah belongs all that is in the heavens and the earth.
Gud tilhører alt som er i himlene og på jord.
To god belongs all that is in the heavens and the earth.
Gud tilhører alt som er i himlene og på jord.
And he is allah in the heavens and on earth.
Han er gud i himlene og på jord.
He is allah in the heavens and in the earth.
Han er gud i himlene og på jord.
To god belongs all that is in the heavens and the earth.
Gud tilhører alt som er i himlene og på jord.
Say: behold what is in the heavens and the earth!
Si:« se det som er i himlene og på jorden!».
There were four suns in the heavens yesterday afternoon.
Det var fire soler på himmelhvelvingen i går ettermiddag.
Whatever is in the heavens and the earth, belongs to him.
Ham tilhører alt i himlene og på jord!
To god belongs what is in the heavens and what is on earth, and god encompasses everything.
Gud tilhører alt i himlene og på jord.
God to whom belongs what is in the heavens and the earth.
Til guds vei, han, som alt i himlene og på jorden tilhører.
Whatever is in the heavens and the earth belongs to allah.
Gud tilhører alt i himlene og på jord.

Resultater: 1365, Tid: 0.1126

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


SYNONYMER

S Synonymer for "in the heavens"


"In the heavens" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer