IN THE LAKE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in the lake i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 80, Tid: 0.0605

Eksempler på bruk av In The Lake i en setning og oversettelsene deres

She drowned them in the lake behind her house.
Hun druknet dem i sjøen bak huset.
She was drowning in the lake.
Hun druknet i sjøen.
I mean, i found him standing in the lake.
Han sto i innsjøen da jeg kom.
I dropped it in the lake a few minutes before i found you.
Jeg kastet det i sjøen få minutter før jeg fant deg.

Frolicking in the lake together.
Leker i innsjøen sammen.
And pitch them poor fellas in the lake.
Kast dem i vannet.
I will throw your body in the lake and no one will find you.
Jeg kaster liket ditt i sjøen og ingen vil finne deg.
Drowned him in the lake and then buried the bike?
Druknet dere ham i innsjøen og begravde sykkelen?
Fish live in the lake.
Fisk bor i vannet.

And petra fell in the lake and got soaked.
Petra falt i sjøen og ble gjennomvåt.
Hope there are walleye in the lake today.
Håper det fins gjørs i innsjøen i dag.
Make a wish and throw it back in the lake.
Ønsk deg noe og kast den tilbake i vannet.
Do you think the girl in the lake is Billie?
Tror du jenta i innsjøen er Billie?
The girl in the lake is elinor bishop.
Jenta i sjøen er elinor bishop.
There's something else in the lake!
Det er noe annet i vannet!
Two died and had their bodies dumped in the lake.
To døde og ble kastet i vannet.
How do you put a corpse in the lake without a boat?
Hvordan senker man et lik i sjøen uten en båt?
One of your piranhas in the lake is very rude.
En av pirajaene dine i innsjøen er svært uhøflig.
I decided to take a long swim in the lake.
Bestemte jeg meg for å ta en lang svømmetur i sjøen.
Your mom told me they found you in the lake.
Moren din sa at de fant deg i innsjøen.
And you dumped us in the lake.
Og kastet oss i vannet.
I like to swim there, in the lake.
Jeg liker å svømme i innsjøen der.
Mike sunk the body in the lake.
Mike senket liket i sjøen.
Someone found him in the lake.
Noen fant ham i vannet.
You saved me from having to bathe in the lake.
Du reddet meg fra å måtte bade i sjøen.
Speaking about things floating in the lake.
Apropos ting i innsjøen.
Yeah, because you didn't trust dumping a body in the lake.
Fordi du ikke ville dumpe et lik i sjøen.
We found a body floating in the lake.
Vi fant et lik flytende i innsjøen.
No more dumping in the lake.
Ikke mer dumping i innsjøen.
I told you we should have dumped the car in the lake.
Jeg sa jo vi burde ha dumpet bilen i sjøen.

Resultater: 80, Tid: 0.0605

SYNONYMER

"In the lake" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer