IN THE PEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in the pen i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 77, Tid: 0.0537

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av In The Pen i en setning og oversettelsene deres

The cartridge in-use in the pen may be stored for a maximum of 28 days.
Sylinderampullen som står i pennen kan oppbevares i maksimalt 28 dager.
Check the number of doses in the pen.
Kontroller antall doser i pennen.
He put me in the pen.
Han satte meg i fengsel.
Sure, but he's in the pen!
Ja, men han sitter i fengsel!
I must have left them in the pen.
Jeg må ha satt dem igjen i innhegningen.
Do this even if there is some medicine left in the pen.
Dette gjelder selv om det er medisin igjen i pennen.
It is normal for air bubbles to be in the pen.
Det er normalt med luftbobler i pennen.
Burt says to stick her in the pen.
Burt sier vi skal sette henne i innhegningen.
Same blow-up that landed ed burton in the pen?
Samme eksplosjon som sendte ed burton i fengsel?
Enough to survive 10 to 15 in the pen?
Nok til å overleve 1 0 år i fengsel?
Check the number of doses in the pen.
Kontroller antall doser i pennen.
You would rather see me in the pen.
Du vil heller se meg i fengsel.
Do this even if there is some medicine left in the pen.
Dette gjelder selv om det er medisin igjen i pennen.
You picked that up in the pen?
Plukket du opp det der i fengsel?
It is normal for air bubbles to be in the pen.
Det er normalt med luftbobler i pennen.
But a 20-hour drive beats 20 years in the pen.
Men det er bedre enn 20 år i fengsel.
I thought ringo was in the pen.
Jeg trodde han satt i fengsel.
In the pen, it's a sign of aggression.
I fengsel er det tegn på aggresjon.
How did you actually end up in the pen?
Hvordan kom du inn i kulepennen?
Sawyer and gilpin are in the pen.
Sawyer og gilpin er i bunkeren.
Can't spend no money in the pen.
Du kan ikke bruke penger i buret.
Scofield back in the pen.
Scofield er tilbake i buret.
No, the only safe place for ringo is in the pen.
Det eneste trygge stedet for ringo er i fengslet.
Meanwhile, there's someone else in the pen.
Samtidig sitter en annen i cellen.
There's an imperfection in the pen's flow.
Det er en feil i pennes flyt.
Check that the liquid in the pen is clear and free of particles before you begin.
Kontroller at væsken i pennen er klar og fri for partikler før du starter.
Last thing a man wants to be in the pen is right. dudes, they.
Det siste man vil i fengsel, er å ha rett.
Check that the liquid in the pen is clear and free of particles before you begin.
Kontroller at væsken i pennen er klar og fri for partikler før du starter.
My cousin derek is in the pen right now... workin' next to a nigger, driving him nigger crazy.
Min fetter derek er i fengsel nå og jobber sammen med en nigger som gjør ham gærn som en nigger!
I am like a wild horse. you can't tame me. you put the oats in the pen, though, and i will come in for a nibble every day.
Jeg kan ikke temmes, men legger du havre i innhegningen stikkerjeg innom hver dag.

Resultater: 77, Tid: 0.0537

SYNONYMER

S Synonymer for "in the pen"


in the paddock

"In the pen" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer