IN THE STUDY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in the study i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 219, Tid: 0.049

Engelsk-norsk ordbok
i studien i arbeidsværelset i arbeidsrommet på kontoret

Eksempler på bruk av In The Study i en setning og oversettelsene deres

Additional anti-platelet therapy utilised in the study included acetylsalicylic acid and clopidogrel.
Ytterligere platehemmende behandling brukt i studien inkluderte acetylsalisylsyre og klopidogrel.
Five eligible subjects were included in the study with all subjects receiving alipogene tiparvovec.
Fem egnede personer deltok i studien, og alle deltakerne fikk alipogentiparvovec.

Paul, my little ceramic penguin in the study always faces due south.
Paul, den lille keramikk-pingvinen i arbeidsværelset er alltid vendt mot sør.
Additional anti-platelet therapy utilised in the study included acetylsalicylic acid and clopidogrel.
Ytterligere platehemmende behandling brukt i studien inkluderte acetylsalisylsyre og klopidogrel.
Let's put her in the study with the others.
Vi legger henne i arbeidsrommet sammen med de andre.
My husband is not in the study.
Mannen min er ikke i arbeidsværelset.
Five eligible subjects were included in the study with all subjects receiving alipogene tiparvovec.
Fem egnede personer deltok i studien, og alle deltakerne fikk alipogentiparvovec.
I will take my sandwich in the study.
Jeg spiser på kontoret.
Colonel mustard in the study with the rope.
Oberst sennep. i arbeidsrommet. med repet.
All this came out in the study.
Det kom fram i arbeidsværelset.
Patients with complete ankylosis of the spine were not included in the study.
Pasienter med fullstendig spinal ankylose var ikke inkludert i studien.
I put it down, in the study.
Jeg la den fra meg i arbeidsrommet.
You want to put this in the study?
Kan du sette denne på kontoret?
Patients with complete ankylosis of the spine were not included in the study.
Pasienter med fullstendig spinal ankylose var ikke inkludert i studien.
We know what's in the study and the library.
Vi vet hva som er i arbeidsrommet og biblioteket.
He knocked up one of the girls in the study.
Han gjorde ei av jentene i studien gravid.
Table 5 includes results in the study 1 population.
Tabell 5 inkluderer resultater fra populasjonen i studie 1.
Table 5 includes results in the study 1 population.
Tabell 5 inkluderer resultater fra populasjonen i studie 1.
We must open the window in the study today to let in some air.
Vi må lufte i biblioteket i dag.
I'm gonna take my sandwich in the study.
Jeg spiser på arbeidsrommet.
Jack is sleeping in the study!
Jack sover på sitt kontor.
Why didn't grant want to take part in the study?
Hvorfor ville ikke grant være med på undersøkelsen?
I'm gonna take my sandwich in the study.
Jeg spiser brødskiva på arbeidsrommet.
There was one spot open in the study.
Det var én plass ledig i forsøket.
Your father was working in the study.
Faren din jobbet på arbeidsværelset.
I was just being with him in the study. And?
Jeg har nettopp snakket med ham på arbeidsværelset.
Shall we speak in the study?
Skal vi prate i biblioteket?
After the initial 6 months in the study, patients entered an additional 6-month open-label treatment period.
Etter de første 6 månedene i studien gikk pasientene inn i ytterligere 6 måneders åpen behandlingsperiode.
The median age of patients enrolled in the study was 11.6 years(range 0.5 to 20.1 years).
Median alder på pasientene innmeldt i studien var 11,6 år(område 0,5 til 20,1 år).
The police will be here by then, and there are two dead bodies in the study!
Da er politiet kommet hit, og det er to lik i arbeidsværelset!

Resultater: 219, Tid: 0.049

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer