IN THIS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in this i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 9590, Tid: 0.1253

in this
i denne (4544) i dette (3147) her i (419) på dette (259) hos denne (203)

Eksempler på bruk av In This i en setning og oversettelsene deres

He 's an innocent in this world, is not he?
Han er uskyldig i denne verden, er han ikke?
But we have been in this situation before.
Men vi har vært i denne situasjonen før.
I can not live in this house alone.
Jeg kan ikke bo i dette huset alene.
Carl is here in this world now.
Carl er i denne verden nå.

It was here, in this house.
Det var her i dette huset.
People in this house do not eat breakfast.
Folk her i huset spiser ikke frokost.
And since we are in this beautiful place.
Og siden vi er på dette fine stedet.
She was not in this city.
Hun var ikke i denne byen.
And he 's in this room!
Og han er i dette rommet!
I knew somebody in this house liked waffles.
Jeg visste noen her i huset likte vafler.
I want to live in this room.
Jeg vil bo på dette rommet.
That is not a rule in this house, that is the law.
Det er ikke en regel her i huset, det er loven.
You are in this picture.
Du er i dette bildet.
I have been in this situation before.
Jeg har vært i denne situasjonen før.
Treatment in this group can therefore not be recommended.
Behandling hos denne gruppen kan derfor ikke anbefales.
Treatment in this group can therefore not be recommended.
Behandling hos denne gruppen kan derfor ikke anbefales.
They were in this room.
De var i dette rommet.
He 's not in this ward.
Han er ikke på denne avdelingen.
But in this movie, i do not have a car.
Men i denne filmen har jeg ikke en bil.
You will not find work in this town, but okay.
Du finner ikke arbeid her i byen, men ok.
Why do you stay in this room?
Hvorfor bor du på dette rommet?
He was in this room.
Han var i dette rommet.
I give the orders in this house, mr.
Jeg gir ordrer her i huset, mr.
Who are we in this complicated world?".
Hvem er vi i denne kompliserte verden?
Everything in this hospital has a number.
Alt på dette sykehuset har et nummer.
Dear god, was in this man and give him strength and courage.
Kjære gud, vær hos denne mann og gi ham styrke og mot.
But i believe in this war.
Men jeg tror på denne krigen.
We are interested in this van.
Vi er interessert i den bussen.
But not in this city.
Men ikke i denne byen.
We are not alone in this, livius.
Vi er ikke alene om dette, livius.

Resultater: 9590, Tid: 0.1253

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"In this" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer