IN THIS TRIAL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in this trial i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 62, Tid: 0.0754

Eksempler på bruk av In This Trial i en setning og oversettelsene deres

The primary efficacy measure in this trial was the frequency of cataplexy attacks.
Den primære effektparameteren i denne studien var frekvensen av katapleksianfall.
The primary efficacy measure in this trial was the frequency of cataplexy attacks.
Den primære effektparameteren i denne studien var frekvensen av katapleksianfall.
In this trial no vaccine related saes were observed.
I dette forsøket ble det ikke observert noen alvorlige bivirkninger relatert til vaksinen.
Gentlemen, i have lost my footing in this trial.
Jeg har mistet fotfestet i denne saken, mine herrer.

No new unexpected safety signals were observed in this trial.
Ingen nye uventede sikkerhetssignaler ble observert i denne studien.
In this trial no vaccine related saes were observed.
I dette forsøket ble det ikke observert noen alvorlige bivirkninger relatert til vaksinen.
I'm alone in this trial.
Jeg står alene i denne saken.
No new unexpected safety signals were observed in this trial.
Ingen nye uventede sikkerhetssignaler ble observert i denne studien.
Hello! this lady's supposed to be in this trial.
Denne damen skal være med i testen.

In this trial no vaccine related saes were observed.
I denne studien ble det ikke observert noen alvorlige vaksinerelaterte bivirkninger.
In this trial no vaccine related saes were observed.
I denne studien ble det ikke observert noen alvorlige vaksinerelaterte bivirkninger.
We believe that a just result was reached in this trial.
Vi mener at et rettferdig resultat ble oppnådd i rettssaken.
I started out believing in this trial.
I starten hadde jeg troen på denne rettsaken.
Of patients were taking metformin in combination with insulin in this trial.
Av pasientene tok metformin i kombinasjon med insulin i denne studien.
Of patients were taking metformin in combination with insulin in this trial.
Av pasientene tok metformin i kombinasjon med insulin i denne studien.
But we would not be doing our job if we did not at least talk about how race plays a part in this trial.
Men vi hadde ikke gjort jobben vår om vi ikke i det minste snakker om hvordan rase kan spille en rolle i denne saken.
In this trial, 326 heroin-addicted subjects were randomly assigned to either buprenorphine/naloxone 16 mg per day, 16 mg buprenorphine per day or placebo.
I denne studien ble 326 heroinavhengige pasienter tilfeldig gitt enten 16 mg buprenorfin/nalokson per dag, 16 mg buprenorfin per dag, eller placebo.
In this trial, 326 heroin-addicted subjects were randomly assigned to either buprenorphine/naloxone 16 mg per day, 16 mg buprenorphine per day or placebo.
I denne studien ble 326 heroinavhengige pasienter tilfeldig gitt enten 16 mg buprenorfin/nalokson per dag, 16 mg buprenorfin per dag, eller placebo.
No significant increase in overall survival has been observed in this trial; however, it was not powered to detect such a difference.
Ingen signifikant økning i den generelle overlevelseshyppigheten er observert ved denne studien, men den hadde heller ikke styrke til å påvise en slik forskjell.
The only adverse reaction reported in this trial was one case of mild sunburn occurring in a patient treated with the highest dose.
De eneste bivirkningene som ble rapportert ved dette forsøket, var ett tilfelle av mild solbrenthet hos en pasient som ble behandlet med høyeste dose.
No significant increase in overall survival has been observed in this trial; however, it was not powered to detect such a difference.
Ingen signifikant økning i den generelle overlevelseshyppigheten er observert ved denne studien, men den hadde heller ikke styrke til å påvise en slik forskjell.
The only adverse reaction reported in this trial was one case of mild sunburn occurring in a patient treated with the highest dose.
De eneste bivirkningene som ble rapportert ved dette forsøket, var ett tilfelle av mild solbrenthet hos en pasient som ble behandlet med høyeste dose.
Bobby dassey was a central figure in this trial to establish again the timeline and to establish the last person to see her.
Bobby dassey var sentral i denne rettssaken for å etablere tidslinjen og slå fast hvem som så henne sist.
Ms. swinton, could you provide us with a list of the other patients involved in this trial?
Kan vi få en liste over de andre som er med på forsøket?
In this trial arterial thromboembolic reactions were observed in 11%(11/100) of patients compared to 5.
I denne studien ble arterielle tromboemboliske reaksjoner observert hos 11 %(11/100) av pasientene sammenlignet med 5,8 %(6/104) i kontrollgruppen behandlet med kjemoterapi.
In this trial, 1002 patients were randomised in a 2x2 factorial design to one of the following 4 arms:.
I denne studien ble 1002 pasienter randomisert i et 2x2 faktorielt design til en av de følgende 4 armene:.
In this trial, patients were assigned by investigators with either open-label lithium or valproate monotherapy to determine partial non-response.
I denne studien ble pasientene valgt av utprøver til åpen monoterapi med enten litium eller valproat for å bestemme partielle ikke- respondere.
In this trial arterial thromboembolic reactions were observed in 11%(11/100) of patients compared to 5.
I denne studien ble arterielle tromboemboliske reaksjoner observert hos 11 %(11/100) av pasientene sammenlignet med 5,8 %(6/104) i kontrollgruppen behandlet med kjemoterapi.
In this trial, 1002 patients were randomised in a 2x2 factorial design to one of the following 4 arms:.
I denne studien ble 1002 pasienter randomisert i et 2x2 faktorielt design til en av de følgende 4 armene:.
In this trial, patients were assigned by investigators with either open-label lithium or valproate monotherapy to determine partial non-response.
I denne studien ble pasientene valgt av utprøver til åpen monoterapi med enten litium eller valproat for å bestemme partielle ikke- respondere.

Resultater: 62, Tid: 0.0754

SYNONYMER

S Synonymer for "in this trial"


"In this trial" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer