IN YOUR STOMACH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av in your stomach i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 73, Tid: 0.0393

Eksempler på bruk av In Your Stomach i en setning og oversettelsene deres

Discomfort in your stomach.
Ubehag i magen.
Discomfort in your stomach.
Ubehag i magen.
Bleeding in your stomach, bowel or blood in the stools.
Blødninger i mage, tarm eller blod i avføring.
Pain in your stomach(abdomen).
Merter i magen(buken).

Bleeding in your stomach, bowel or blood in the stools.
Blødninger i mage, tarm eller blod i avføring.
Problems with motility(movement) in your stomach and bowel.
Problemer med bevegelse i magen og tarmen.
If you have problems with motility(movement) in your stomach and bowel.
Hvis du har problemer med motilitet(bevegelse) i mage og tarm.
If you have problems with motility(movement) in your stomach and bowel.
Hvis du har problemer med motilitet(bevegelse) i mage og tarm.
You had plenty in your stomach in the famine.
Du hadde nok i magen under hungersnøden!

Pain in your stomach(abdomen).
Merter i magen(buken).
Problems with motility(movement) in your stomach and bowel.
Problemer med bevegelse i magen og tarmen.
All you have got in your stomach is taco Bell!
Alt du har i magen er taco Bell!
Evere pain in your stomach.
Kraftig smerte i magen.
In your stomach, bowel or dark/black blood in the stools.
I magen, tarmen eller mørk/svart blod i avføringen.
Evere pain in your stomach.
Kraftig smerte i magen.
In your stomach, bowel or dark/black blood in the stools.
I magen, tarmen eller mørk/svart blod i avføringen.
What you need... is some electrolytes, something solid in your stomach.
Du trenger elektrolytter, litt mat i magen.
Your half is in your stomach already.
Din halvdel er i magen.
You start feeling the butterflies in your stomach.
Man har sommerfugler i magen.
The next bullet goes in your stomach if you don't start talking.
Neste kule går inn i magen, hvis du ikke begynner å snakke.
It's gonna put a hole in your stomach.
Den lager hull i magen på deg.
Imagine all those burgers in your stomach right now.
Forestill deg alle disse burgerne i magen din akkurat nå.
This silver bullet head has been in your stomach for some time.
Denne sølvkulen har ligget i magen din lenge.
Hence it reduces the amount of acid in your stomach.
Det reduserer derfor mengden syre i magen din.
Hence it reduces the amount of acid in your stomach.
Det reduserer derfor mengden syre i magen din.
Holding in your stomach?
Du holder jo magen inne.
This will help keep the test 13c-urea solution in your stomach.
Dette hjelper til med å holde 13c-urea prøveoppløsningen i magen din.
This will help keep the test 13c-urea solution in your stomach.
Dette hjelper til med å holde 13c-urea prøveoppløsningen i magen din.
It's responding to a sensor in your stomach.
Den reagerer på en sensor i magen din.
Then i don't think there's a baby in your stomach.
Da tenker jeg at det ikke er noen baby som er i magen din.

Resultater: 73, Tid: 0.0393

SE OGSÅ

Se også


"In your stomach" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer