INTO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "into" i Norsk bokmål

Resultater: 6145, Tid: 0.1844

til inn inn på

Eksempler på Into i en setning

No, she's changing you into something that you're not.
Hun forandrer deg, til noe du ikke er!
Into simone choule.
Til simone choule.
Ed keeps calling people into his office.
Ed kaller folk inn på kontoret.
I ran into him in chicago.
Jeg løp ham i chicago.
I was walking into the kitchen, and i saw the man standing about there.
Jeg gikk inn på kjøkkenet og så mannen stå der.
Kananga does not fit into a clown.
Kananga passer ikke til en klovn.
We would come into belgium with 121 men and officers plus 24 replacements.
Vi kom til belgia med 121 soldater og offiserer og 24 erstatningsmannskaper.
Bilby will check into your background.
Bilby vil sjekke inn din bakgrunn.
Holloway, come into my office.
Kom inn på kontoret mitt.
I was more into debbie reynolds.".
Jeg så mer debbie reynolds.
I'm looking into possible suspects.
Jeg ser mulige mistenkte.
One man goes into your horehus and kills three of your people.
En mann går inn på horehuset ditt og dreper tre av folka dine.
Take your partner into your bedroom. and, uh, give him the gift.
Ta med din partner til soverommet ditt og gi ham gaven.
Do you know what your getting yourself into,man?
Vet du hva din får deg inn, mann?
Mr tatum, we're moving you into our room.
Tatum, vi flytter deg til vårt rom.
Three into four don't go.
Tre fire går ikke.
Why is my dad walking into our high school?
Hvorfor går pappaen min inn på vår skole?
Nora said you were taken into.
Nora sa du ble tatt inn.
We're going to go in here. can we please go into your office?
Kan vi gå inn på kontoret ditt?
Well, i can't put it into words, but i feel it.
Jeg kan ikke sette ord det, men jeg føler det.
Hagrid has never sent men into our hollow before.
Gygrid har aldri før sendt mennesker til hulen vår.
Becket...-... mori, into my office.
Becket, mori, inn på kontoret.
You want into that warehouse or not?
Vil du inn på lageret eller ei?
I will need two men into the starboard forechannels.
Jeg trenger to menn styrbord fokkerøst.
He doesn't know what he's walking into.
Han vet ikke hva han går inn.
Jordy and juana are gonna move into vientecito.
Jordy og juana skal flytte til vientecito.
When you understand the language, everything falls into place.
Når du forstår språket, faller alt plass.
I couldn't drag you into this.- into what?
Jeg kunne ikke dra deg inn i dette.
The minutes lengthened to hours and the hours into days.
Minuttene ble til timer og timene til dager.".
He basically walked into FEMA and said,
Han gikk inn på FEMA og sa:.

Resultater: 6145, Tid: 0.1844

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer