INTO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Into i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 18658, Tid: 0.2088

Into
til (4005) inn (976) (698) inn på (465)

Eksempler på bruk av Into i en setning og oversettelsene deres

Til

( to , for , of )
No, she 's changing you into something that you are not!
Hun forandrer deg, til noe du ikke er!
Into Simone Choule.
Til Simone Choule.

Inn

( in , inside , into )
Ed keeps calling people into his office.
Ed kaller folk inn på kontoret.
I was walking into the kitchen, and I saw the man standing about there.
Jeg gikk inn på kjøkkenet og så mannen stå der.

( on , at , in )
I ran into him in Chicago.
Jeg løp ham i Chicago.
I was more into Debbie Reynolds.".
Jeg så mer Debbie Reynolds.

Inn på

Holloway, come into my office.
Kom inn på kontoret mitt.
One man goes into your horehus and kills three of your people.
En mann går inn på horehuset ditt og dreper tre av folka dine.
Andre setningseksempler
Kananga does not fit into a clown.
Kananga passer ikke til en klovn.
We would come into Belgium with 121 men and officers plus 24 replacements.
Vi kom til Belgia med 121 soldater og offiserer og 24 erstatningsmannskaper.
Bilby will check into your background.
Bilby vil sjekke inn din bakgrunn.
I am looking into possible suspects.
Jeg ser mulige mistenkte.
Take your partner into your bedroom. And, uh, give him the gift.
Ta med din partner til soverommet ditt og gi ham gaven.
Do you know what your getting yourself into, man?
Vet du hva din får deg inn, mann?
Mr Tatum, we are moving you into our room.
Tatum, vi flytter deg til vårt rom.
Three into four do not go.
Tre fire går ikke.
Why is my dad walking into our high school?
Hvorfor går pappaen min inn på vår skole?
Nora said you were taken into.
Nora sa du ble tatt inn.
We are going to go in here. Can we please go into your office?
Kan vi gå inn på kontoret ditt?
Well, I can not put it into words, but I feel it.
Jeg kan ikke sette ord det, men jeg føler det.
Hagrid has never sent men into our hollow before.
Gygrid har aldri før sendt mennesker til hulen vår.
Becket...-... Mori, into my office.
Becket, Mori, inn på kontoret.
You want into that warehouse or not?
Vil du inn på lageret eller ei?
I will need two men into the starboard forechannels.
Jeg trenger to menn styrbord fokkerøst.
He does not know what he 's walking into.
Han vet ikke hva han går inn.
Jordy and Juana are gonna move into Vientecito.
Jordy og Juana skal flytte til Vientecito.
When you understand the language, everything falls into place.
Når du forstår språket, faller alt plass.
I could not drag you into this.- Into what?
Jeg kunne ikke dra deg inn i dette?
The minutes lengthened to hours and the hours into days.
Minuttene ble til timer og timene til dager.".
He basically walked into FEMA and said,
Han gikk inn på FEMA og sa:.

Resultater: 18658, Tid: 0.2088

S Synonymer for "into"


to
for
of
on
at

"Into" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer