IS AGAINST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av is against i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 39, Tid: 0.0966

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Is Against i en setning og oversettelsene deres

Strang, taking a girl of under 18 is against the club rules.
Å ta jenter under 18 er imot klubbreglene, strang.
Time is against us.
Tiden er imot oss.
Everything is against me.
Alt går imot meg.
It is against the rules.
Det er imot reglene.
This is against everything that i have worked for my entire life.
Dette går imot alt jeg har jobbet for hele livet.
This is against what i believe as an american.
Dette går imot alt jeg tror på som amerikaner.
Because my father is against it.
Fordi min far er imot det.
It is against the civil law and against the laws of god.
Det er imot sivil lov, og mot guds lover.
What you ask is against reason and god.".
Det du spør om er imot sunn fornuft og gud.".
Nobody is against the rich.
Ingen er imot de rike.
Feel the world is against you? that nobody understands you? uh-huh.
Kjenner du at verden er imot deg og at ingen forstår deg?
This is against the law work.
Dette er imot arbeidsmiljøloven.
That is against police protocol.".
Det er imot politireglene.".
It is against my vows to harm any living creature.
Det er imot mitt løfte å skade noen levende vesener.
Birgitte, this is against the rules.
Birgitte, det der er imot reglene.
I think it seems like he is against everything,
Jeg syns det virker som han er imot absolutt alt.
They must have heard that the brotherhood is against us.
De må ha hørt at brorskapet er imot oss.
As i understand it, no one is against this proposal.
Da tolker jeg det slik at ingen er imot forslaget.
Now my face is against the glass.
Ansiktet mitt er presset mot glasset.
This is against my orders.
Dette er mot mine ordre.
Even your own vice regent is against this war.
Selv din egen visekonge er mot denne krigen.
All this is against your thrifty scientific nature.
Det er mot din vitenskapelige natur.
A radio is against the orders of the imperial army.
Det er forbudt å ha radio her!
This place is against life.
Dette stedet er mot livet.
That is against the rules.
Det er mot lover og regler.
Carpentier is against the ropes now.
Carpentier er opp mot repene nå.
The chair is against the wall.
Stolen er mot veggen.
Creed is against the ropes.
Creed ligger mot tauene!
The evidence is against him, i admit.
Bevisene står mot ham, medgir jeg, men ingenting vil hende med deg.
My action this day is against such domestic enemies.
Angrepet i dag er rettet mot slike innenriks fiender.

Resultater: 39, Tid: 0.0966

SYNONYMER

S Synonymer for "is against"


is contrary

"Is against" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer