IS NO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Is no i Norsk bokmål

Resultater: 5288, Tid: 0.4165

Is no
finnes ikke er ingen er ikke har ikke blir ikke blir ingen har ingen skal ikke mangler er intet var ingen ikke være var ikke ikke bli ikke var fins ikke ble ikke

Eksempler på bruk av Is no i en setning og oversettelsene deres

There is no other Massai.
Det er ingen andre Massai.
There is no lipstick, Michael.
Det er ingen leppestift, Michael.
He is no Longer your son.
Han er ikke sønnen din lenger.
Sir... Gloriana is no witch.
Gloriana er ingen heks, sir.
Bill Compton is no Godric.
Bill Compton er ikke Godric.
There is no word from Grand Fenwick, which controls the world 's destiny.
En har ikke hørt fra Grand Fenwick, som nå styrer verdens skjebne.
There is no better.
Jeg blir ikke bedre.
Jeff and Britta is no Ross and Rachel.
Dere er ikke Ross og Rachel.
Omar Bradley is no secret.
Omar Bradley er ingen hemmelighet.
There is no home here.
Vi har ikke et hjem her.
There is no evac coming for you.
Du blir ikke evakuert.
There is no next time.
Det blir ingen neste gang.
Colonel Ryan, this is no affair of yours.
Oberst Ryan, dette har ikke du noe med.
Gannicus is no champion.
Gannicus er ingen mester.
He is no longer my son.
Han er ikke sønnen min lenger.
There is no continuation.
Det har ingen fortsettelse.
There is no time left.
Vi har ikke tid.
There is no clinical experience with Riprazo HCT in patients with hepatic impairment.
Det er ingen klinisk erfaring med Riprazo HCT hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.
There is no evidence that Rasitrio would reduce or prevent diuretic-induced hyponatraemia.
Det er ikke dokumentert at Rasitrio reduserer eller hindrer diuretikaindusert hyponatremi.
And there is no questioning of the guilty regarding their sins.
Synderne blir ikke spurt om sine synder.
Then there is no appeal.
Det blir ingen anke.
There is no secrets between us.
Vi har ingen hemmeligheter.
There is no clinical experience with Ryzodeg during breast-feeding.
Det er ingen klinisk erfaring med Ryzodeg under amming.
There is no debate.
Det blir ingen debatt.
There is no use for you on the ranch.
Vi har ikke bruk for deg på ranchen.
This life is no good for me and you.
Dette livet er ikke bra for deg og meg.
Leonard Snart truly is no more.
Leonard Snart finnes ikke mer.
There is no Christmas without the Polar Express arriving on time.
Det blir ikke jul hvis ikke Polarekspressen holder ruta.
There is no money.
Det blir ingen penger.
This is no ordinary knife.
Dette er ikke en vanlig kniv.

Resultater: 5288, Tid: 0.4165

Ord for ord oversettelse


is
- er blir har
no
- nei ingen ikke det uten noe

S Synonymer for "is no"


will be no
do not
am not gonna
shalt not
haven't got
ain't got
are not supposed
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer