IS NO GOD PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av is no god i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 294, Tid: 0.0427

Engelsk-norsk ordbok
er ingen gud er ikke nogen gud

Eksempler på bruk av Is No God i en setning og oversettelsene deres

There is no god except he.
Det er ingen gud unntatt Ham!
There is no god except him, the almighty, the wise.
Det er ingen gud unntatt ham, den mektige, den vise.

There is no god except he, the creator of all things.
Det er ingen gud unntatt ham, alle tings skaper.
He is allah, there is no god except he.
Han er gud, det er ingen gud unntatt Ham!
And there is no god except one god.
Det er ingen gud unntatt én Gud!
There is no god.
Det er ingen gud.
And there is no god except one god.
Det er ingen gud unntatt én Gud!
There's no god here.
Det er ingen guder her.
There is no god but he.
Det er ingen guddom unntatt Ham!
There is no god save him, the alive, the eternal.
Det er ingen gud uten ham, den levende, den som Er!
There is no god but he.
Det er ingen guddom unntatt Ham!
There is no god.
At det ikke finnes noen gud.
There is no god bu allah, and mohammed is his messenger.
Der er ingen andre gud end allah, og mohammed hans budbringer.
He is God; there is no god but he, the knower of the unknown and the known.
Han er gud, det er ingen gud unntatt Ham! han kjenner det skjulte og det åpenbare.
Your god is one God; there is no god but he, the all-merciful, the all-compassionate.
Deres gud er én gud, det er ingen gud unntatt ham, den barmhjertige, den nåderike.
God: there is no god but he, the lord of the glorious throne.".
Gud! det er ingen gud unntatt ham, den herlige trones herre.».
He is God; there is no god but he, the knower of the unknown and the known.
Han er gud, det er ingen gud unntatt Ham! han kjenner det skjulte og det åpenbare.
Your god is one God; there is no god but he, the all-merciful, the all-compassionate.
Deres gud er én gud, det er ingen gud unntatt ham, den barmhjertige, den nåderike.
God: there is no god but he, the lord of the mighty throne.'.
Gud! det er ingen gud unntatt ham, den herlige trones herre.».
Your god is the one God; there is no god except him, the all-beneficent, the all-merciful.
Deres gud er én gud, det er ingen gud unntatt ham, den barmhjertige, den nåderike.
Allah—there is no god except Him—is the living one, the all-sustainer.
Gud! det er ingen gud uten ham, den levende, den som er.
Allah, there is no god except he, the lord of the mighty Throne'.
Gud! det er ingen gud unntatt ham, den herlige trones herre.».
Your god is the one God; there is no god except him, the all-beneficent, the all-merciful.
Deres gud er én gud, det er ingen gud unntatt ham, den barmhjertige, den nåderike.
Allah—there is no god except Him—is the living one, the all-sustainer.
Gud! det er ingen gud uten ham, den levende, den som er.
Allah, there is no god except he, the lord of the mighty Throne'.
Gud! det er ingen gud unntatt ham, den herlige trones herre.».
God: there is no god but he, the lord of the glorious throne.".
Gud! det er ingen gud unntatt ham, den herlige trones herre.».
Let's say there is no god, and each man is free to do exactly as he chooses.
La oss si det ikke er noen gud, og hvert menneske er fritt tii å gjøre som det vii.
But then he cried out in the darkness,“There is no god but You!
Så ropte han fra mørket:«Det er ingen annen gud enn Du!
Eventually he cried out in the darkness:" there is no god but you.
Så ropte han fra mørket:«Det er ingen annen gud enn Du!
(Muhammad), follow what has been revealed to you from your Lord; there is no god but he, and stay away from pagans.
Følg du det som er deg åpenbart fra herren. det er ingen guddom unntatt Ham!

Resultater: 294, Tid: 0.0427

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "is no god"


god is not
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer