Oversettelse av "is that" i Norsk

Resultater: 4593, Tid: 0.1077

er det det er den blir det var det det være det var

Eksempler på Is That i en setning

Stanley, is that you, my boy?
Stanley. er det deg, gutten min?
Why is that, Christine?
Hvorfor det, Christine?
Is that the plan with Aayan?
Er det planen med Aayan?
Why is that of interest to you, sir?
Hvorfor interesserer det deg, sir?
Well, you and daphne, is that something you recommend?
Du og daphne. er det noe du anbefaler?
Is that for me?- yep.
Er den til meg?
What is that altogether?
Hva blir det sammenlagt?
And why is that, Granger?
Hvorfor det, Grang?
Is that lethal?
Er den dødelig?
Pongo, boy, is that you?
Pongo, er det deg, gutt?
What kind of a question is that to ask a married man?
Og det spør du en gift mann?
Is that a true story, Daddy?
Er den sann, pappa?
Is that next?
Blir det slik?
Is that why you didn't take anything from the house?
Nei. var det derfor du ikke tok noe fra huset?
Jennifer, is that you?
Jennifer, er det deg?
What is that?
Hva blir det?
Is that somebody a girl?
Er den noen ei jente?
Catherine, is that true?
Stemmer det, Catherine?
How is that my fault?
Hvordan kan det være min feil?
Is that a threat?
Var det en trussel?
Is that you, Jan?
Er det deg, Jan?
How is that even possible?
Hvordan kan det være mulig?
How is that different?
Hvordan blir det annerledes?
Is that what you said?
Var det det du sa?
And is that what duvander was writing about?
Og det var det duvander skrev om?
Is that you, john Wayne?
Er det deg, john Wayne?
Is that heavy?
Er den tung?
Why is that, Dad?
Hvorfor det, pappa?
Is that what hitler had when he entered the ghettoes?
Tror du det var det hitler tenkte da han gikk inn i gettoene?
How is that a fair fight?
Hvorfor blir det jevnt?

Resultater: 4593, Tid: 0.1077

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Is that" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer