IS THERE NOT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av is there not i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 41, Tid: 0.2897

Eksempler på bruk av Is There Not i en setning og oversettelsene deres

Is there not enough room in hell for the arrogant?
Er det ikke i helvete husly for de hovmodige?
Is there not one of you?
Fins det ikke en eneste?
Is there not in this strong evidence for a man of sense?
Er det ikke i dette en ed for den som har innsikt?
Is there not an evidence in this for those who have sense?
Er det ikke i dette en ed for den som har innsikt?

Is there not an abode for unbelievers in Hell?
Er det ikke i helvete herberge for de vantro?
Is there not an evidence in this for those who have sense?
Er det ikke i dette en ed for den som har innsikt?
Is there not in hell an abode for the disbelievers?
Er det ikke i helvete husly for de vantro?
Is there not in hell an abode for the arrogant ones?
Er det ikke i helvete husly for de hovmodige?
Is there not in hell a dwelling for the blasphemers?
Er det ikke i helvete herberge for de vantro?
Is there not a lodging in gehenna(Hell) for the unbelievers?
Er det ikke i helvete husly for de vantro?
Is there not in hell a[sufficient] residence for the disbelievers?
Er det ikke i helvete herberge for de vantro?
Is there not in hell a residence for the disbelievers?
Er det ikke i helvete husly for de vantro?
Is there not enough room in hell for the arrogant?
Er det ikke i helvete husly for de hovmodige?
Is there not in this strong evidence for a man of sense?
Er det ikke i dette en ed for den som har innsikt?
Is there not in hell an abode for the disbelievers?
Er det ikke i helvete husly for de vantro?
Is there not in hell an abode for the arrogant ones?
Er det ikke i helvete husly for de hovmodige?
Is there not in hell a dwelling for the blasphemers?
Er det ikke i helvete herberge for de vantro?
Is there not anything you missed about the war?
Er det ikke noe du savnet om krigen?
Is there not a lodging in gehenna(Hell) for the unbelievers?
Er det ikke i helvete husly for de vantro?
Is there not in hell a residence for the disbelievers?
Er det ikke i helvete husly for de vantro?
Is there not an abode for unbelievers in Hell?
Er det ikke i helvete herberge for de vantro?
And i was like, why is there not somewhere, like a community place?
Jeg lurte på hvorfor det ikke finnes noen frittstående.
Is there not a shortcut?
Finnes det ikke en snarvei?
Is there not?
When is there not?
Når er det ikke det?
Is there not someone else here in ashby.
Er det ingen andre her i ashby.
Rudolf, is there not the possibility...?
Men rudolf, er det ikke mulig.
There is a test for ergotism, is there not?
Det er en test for ergotisme, blir det ikke?
When is there not a need for a fox Taser?
Når er det ikke behov for det?
Gentlemen. is there not enough tension in this house?
Mine herrer, er det ikke nok spenning i dette huset?

Resultater: 41, Tid: 0.2897

SE OGSÅ

Se også


ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"Is there not" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer