IS THY PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av is thy i Norsk bokmål

Resultater: 103, Tid: 0.1766

Eksempler på bruk av Is Thy i en setning og oversettelsene deres

The lord is thy shade upon thy right hand.
Herren bevarer deg, han er din skygge på din høyre side.
This is thy sheath.
Her er din slire.
What is thy name?
Hva er ditt navn?
O death, where is thy victory?".
Død, hvor er din brodd?".

This is thy hour o soul,
er din time kommet, min sjel".
Where is thy salute?
Hvor er din hilsen?
And where is thy brother Bassianus?
Hvor er din bror Bassianus?
Now for that son of darkness that is thy friend.
Og så mørkets sønn som er din venn.
And the lord said,'Where is thy brother?
Og herren sa: hvor er din broder?".

O happy dagger, this is thy sheath.
O dolk, dette er din skjebne.
O shame where is thy blush?
Å, skam, hvor er din rødme?
Is thy union here?
Er din perle her?
What is thy will, my lord?
Hva er så din vilje, Herre?
That they may know that this is thy hand; that thou, LORD, hast done it.
Så de må kjenne at dette er din hånd, at du, herre, har gjort det!
And he said unto him, what is thy name? and he said, jacob.
Da sa han til ham: hvad er ditt navn? han svarte: jakob.
The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
Herren er din vokter, herren er din skygge ved din høire hånd.
And manoah said unto the angel of the LORD, what is thy name, that when thy sayings come to pass we may do thee honour?
Da sa manoah til herrens engel: hvad er ditt navn?- så vi kan ære dig når dine ord går i opfyllelse.
That they may know that this is thy hand; that thou, LORD, hast done it.
Så de må kjenne at dette er din hånd, at du, herre, har gjort det!
And he asked him, what is thy name? and he answered, saying, my name is Legion: for we are many.
Og han spurte ham: hvad er ditt navn? og han sa til ham: legion er mitt navn; for vi er mange.
The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
Herren er din vokter, herren er din skygge ved din høire hånd.
And also of the son of the bondwoman will i make a nation, because he is thy seed.
Men også trælkvinnens sønn vil jeg gjøre til et folk, fordi han er din sønn.
And jesus asked him, saying, what is thy name? and he said, Legion: because many devils were entered into him.
Men jesus spurte ham: hvad er ditt navn? han svarte: Legion! for mange onde ånder var faret i ham.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
Din fars søster skal du ikke ha omgang med; hun er din fars nære slekt.
And another came, saying, lord, behold, here is thy pound, which i have kept laid up in a napkin:.
Og en annen kom og sa: Herre! se her er ditt pund, som jeg har hatt liggende i et tørklæ;
O death, where is thy sting? o grave, where is thy victory?
Død, hvor er din brodd? død, hvor er din seier?
O, happy dagger, this is thy sheath, there rest and let me die... i-i've.
O, glade kniv, dette er ditt laken, hvil der... og la meg dø ø- ø.
And also of the son of the bondwoman will i make a nation, because he is thy seed.
Men også trælkvinnens sønn vil jeg gjøre til et folk, fordi han er din sønn.
And he said unto him, what is thy name? and he said, jacob.
Da sa han til ham: hvad er ditt navn? han svarte: jakob.
Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister: she is thy father's near kinswoman.
Din fars søster skal du ikke ha omgang med; hun er din fars nære slekt.
And manoah said unto the angel of the LORD, what is thy name, that when thy sayings come to pass we may do thee honour?
Da sa manoah til herrens engel: hvad er ditt navn?- så vi kan ære dig når dine ord går i opfyllelse.

Resultater: 103, Tid: 0.1766

"Is thy" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer