IT IS HE WHO PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av it is he who i Norsk bokmål

Resultater: 553, Tid: 0.1821

Engelsk-norsk ordbok
han er det som det var han som

Eksempler på bruk av It Is He Who i en setning og oversettelsene deres

It is he who enables you to travel over land and sea.
Han er det som lar dere ferdes på land og hav.
It is he who created the heavens and the earth in truth.
Han er det som har skapt himlene og jorden på alvor.

And it is he who demanded this enquiry.
Det var han som ba om denne granskningen.
It is he who transports you across land and sea.
Han er det som lar dere ferdes på land og hav.
It is he who sends down for you from the sky water.
Han er det som sender vann fra oven, som drikke for dere.
It is he who carries you across land and sea.
Han er det som lar dere ferdes på land og hav.
It is he who conveys you by land and sea.
Han er det som lar dere ferdes på land og hav.
It is he who made you caliphs in the earth.
Han er det som har latt dere overta på jorden.
And it is he who created the heavens and earth in truth.
Han er det som har skapt himlene og jorden på alvor.
It is he who sends down water from the sky.
Han er det som sender vann fra oven, som drikke for dere.
It is he who has made you inherit the earth.
Han er det som har latt dere overta på jorden.
It is he who transports you across land and sea.
Han er det som lar dere ferdes på land og hav.
It is he who sends down for you from the sky water.
Han er det som sender vann fra oven, som drikke for dere.
It is he who enables you to travel over land and sea.
Han er det som lar dere ferdes på land og hav.
It is he who conveys you by land and sea.
Han er det som lar dere ferdes på land og hav.
Then it is he who has failed.
Da er det han som har feilet.
It is he who gives you life and death.
Han er det, som gir liv, og lar dø.
It is he who gave you life.
Han er det, som har gitt dere livet.
It is he who pushes the orphan away,
Det er han som støter bort den foreldreløse,
It is he who gives you life and death.
Han er det, som gir liv, og lar dø.
It is he who pushes the orphan away,
Det er han som støter bort den foreldreløse,
It is he who pusheth away the orphan,
Det er han som støter bort den foreldreløse,
It is he who mistreats the orphan.
Det er han som støter bort den foreldreløse,
It is he who gives life and brings death.
Han er det, som gir liv, og lar dø.
It is he who turns away the orphan.
Det er han som støter bort den foreldreløse,
It is he who gives life and causes things to die.
Han er det, som gir liv, og lar dø.
It is he who turns down the orphans.
Det er han som støter bort den foreldreløse,
It is he who gave you life.
Han er det, som har gitt dere livet.
It is he who pusheth away the orphan,
Det er han som støter bort den foreldreløse,
It is he who repels you, to whose might all things are subject.
Det er han som frastøter deg, som er herre over alt.

Resultater: 553, Tid: 0.1821

SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"It is he who" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer