JOB PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "job" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10194, Tid: 0.1346

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Job" i en setning og oversettelsene deres

You're my job.
Du er jobben min.
I stole his job.
Jeg stjal jobben hans.
HC good job, my friend!
Bra jobbet, min venn!
Nice job, alice.
Bra jobbet, alice.
I lost my job.
Jeg mistet jobben min.
Your job isn't the rehabilitation of drunks, cege.
Din oppgave er ikke å rehabilitere fylliker, cege.
And it's my job, my duty.
Og det er min oppgave, min plikt.
I'm just doing my job, chloe.
Jeg gjør bare jobben min, chloe.
Good job, fiona.
Godt jobbet, fiona.
A captain's job is a lonely one.
En kapteins arbeid er ensomt.
And you ain't done this job for a long old time, mate.
Og du har ikke gjort slikt arbeid på lang tid, kompis.
Great job, andrew.
Bra jobbet, andrew.
My job is not to deceive, miss cole.
Min oppgave er ikke å bedra.
His job was not to find peter.
Hans oppdrag var ikke å finne peter.
I love my job.
Jeg elsker jobben min.
No. your job is to provide me with the evidence!
Ditt arbeid er å skaffe meg bevisene.
Good job, carla.
Godt jobbet, carla.
Our job is to find out whether your other story is true.
Vår oppgave er å finne ut om den andre historien din er sann.
My job, sir.
Jobben min, sir.
Wait. so, you're offering me Bradley's job as president of the company?
Tilbyr du meg bradleys stilling som president for selskapet?
Kcking on door Eugene! boy, we have a really important job for you.
Vi har et viktig oppdrag til dere.
But, but, freddie, this job is big.
Men, freddie, dette er et stort oppdrag.
You want me to risk my job for your sake?
Skal jeg sette min stilling på spill?
War is a messy job for a lonely woman.
Krig er et slitsomt arbeid for en ensom kvinne.
Our job right now is finding raymond reddington.
Vår jobb nå er å finne raymond reddington.
It's our job to hold the country together.
Det er vår oppgave å holde landet samlet.
I was just doing my job, dwight.
Jeg gjør bare jobben min, dwight.
Good job, but you do not have to be here.
Kjempebra jobbet, men du trenger ikke være her.
That's your job. babysitter.
Det er din oppgave, barnevakten.
I hate my job, ev.
Jeg hater jobben min, ev.

Resultater: 10194, Tid: 0.1346

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "job"


work
places
contribution
tasks
use
deeds
employment
workplace
essay
positions
endeavour
labour
post
seats
quest
service
assignments
papers
handiwork
thesis
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer