ALFABETISK SØK

KE

holde hold fortsette å oppbevar stadig videre holder fortsetter å fortsett å holdt holdes fortsatte å
holdt fortsatte å oppbevares stadig gjemte videre voktet hold skjulte fortsatt å hindret
kelly
holder hold å ha oppbevarer skjuler for å å la hindrer forblir vokter
holde det hold det beholde den behold den ha den la det ta det gjør det bevarer det oppbevare det oppbevar den det forbli gjemme det det fortsette
key
nøkkelen viktige sentrale tast toneart hovedresultatene avgjørende nøkkel viktig nøklene nøkler viktigste tasten
ivrig skarpe vil liker hypp skarp
holde deg beholde deg oppholde deg bevare deg lar deg hold dere beskytte deg verne dig sørge for at du holder deg holdt deg beholder deg
kennedy


KI

drepte myrdet tok livet av slaktet livet av drept drepe dreper tatt livet av
drepe drep livet av ta livet av slakte drap kverke myrdet dreper drepte drept tar livet av myrde tatt livet av drapet slakter myrder tok livet av
konge kong kongen konger
kid
gutt ungen barn guttungen ungdom småen sønnen en unge vesla barns
drepe drap dreping mord livet av myrde dreper drepte drept drapet drepingen drepinga mordet drapene
kysse kyss klss kysser kysset kyssene
drepe ham drep ham slå ham ihjel ta livet av ham han dø orep ham myrder ham kverke ham skyte ham skyt ham feller ham
drepe meg drep meg livet av meg ta livet av meg kverke meg skyt meg myrder meg slår mig ihjel dreper meg drept meg drepte meg skyte megKM

k-mart
km
km kilometer
to til
km away km
from fra
km kilometer
of av
kmart k-mart
and og

KN

vet kjenner skjønner aner forstår vite visste kjenne kjente vit kjent forstå skjønne skjønte skjønt forsto ane forstod
visste kjente visst skjønte forsto ante vet kjenner vite kjent forstod kjenne skjønt forstått veit
kjent visst vet skjønt kjente kjenner visste vite kjenne vitende
vet hva vet du hva skjønner hva forstår hva visst hva vite hva visste hva veit hva skjønte hva forstå hva skjønne hva
vet at du kjenner deg forstår at du vet du skjønner at du vite at du kjente deg visste at du kjenne deg veit at du du kjenner forstå at du
kunnskap vet viten visdom innsikt kjenner kjennskap skjønnsomhet beskjed om omtanke
vite kjenner allvitende vissheten om viten kjenner jeg kunnskap forstå vet visste kjenne kjente vitende kjent visshet om
vet hva jeg skjønner hva jeg vet du hva jeg forstår hva jeg visst hva jeg vite hva jeg veit hva jeg visste hva jeg
vet at han visst at han skjønt at han vite at han visste at han
kjent som


KP

kph
km/t


KS

ks
ks