KILLED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "killed" i Norsk bokmål

Resultater: 18978, Tid: 0.7077

drepte myrdet tok livet av livet av ihjel slaktet drept drepe dreper tatt livet av

Eksempler på Killed i en setning

Escorpion killed your family.
Escorpion drepte familien din.
Dax edwards killed jason moore.
Dax edwards drepte jason moore.
What? he was killed on the way back to tulsa.
Han ble myrdet på vei til tulsa.
The market slide in china killed me.
Krakket i kina tok livet av meg.
Jeff, abed killed my backpack.
Jeff, abed drepte ryggsekken min.
He killed our baby.
Han myrdet barnet vårt.
She almost got us both killed.
Hun tok nesten livet av oss begge.
Something else killed their marriage.
Det var noe annet som tok livet av ekteskapet deres.
Lundmark has killed at least three people.
Lundmark har myrdet minst tre personer.
Roulet killed frank.
Roulet drepte frank.
That shit will get you killed.
Det vil ta livet av deg.
They killed him.
De myrdet ham.
When my brother killed himself, there were photographers at the funeral.
Da broren min tok livet av seg kom det fotografer i begravelsen.
And some jackass killed her because of it.
Og et rasshøl slo henne ihjel på grunn av det.
Chisum killed paco.
Chisum drepte paco.
Yes, i killed him.
Ja, jeg tok livet av ham.
Kyung-hwan choi... killed Min-woo?
Kyung-hwan choi drepte Min-woo?
You will get us killed with all that experimenting.
Du tar livet av oss med eksperimentene dine.
You killed ben so i would blame her.
Du slo ben ihjel så jeg skulle beskylde henne.
Who killed Thursby?
Hvem myrdet Thursby?
Someone killed my family.
Noen slaktet familien min.
I couldn't have killed sidsel skagestøl or herman brandt.
Jeg kan ikke ha drept sidsel skagestøl eller herman brandt.
I killed him.
Jeg slo ham ihjel.
Listen to this and tell me who killed my son!
Hør på dette, og si hvem som myrdet sønnen min!
Elias killed your uncle.
Elias drepte onkelen din.
You will get us all killed, Randall!
Du tar livet av oss, randall.
This is him, killed like an animal, and you play dumb?
Det er han. slaktet som et dyr. og du spiller dum?
Gabby, the woman killed herself.
Gabby, kvinnen tok livet av seg.
You killed Zim!
Du drepe Zim!
Maybe he killed me, too.
Kanskje han slo meg ihjel også.

Resultater: 18978, Tid: 0.7077

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Killed" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer