KIND OF PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Kind of i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4478, Tid: 0.1719

Kind of
slags (2345) ganske (337) type (204) på en måte (110) liksom (81) form for (52) sånn (7) siags (13) vennlig av (11) så mye (10) litt (513) snilt av (89) er det for (13)

Eksempler på bruk av Kind of i en setning og oversettelsene deres

Slags

( kind of , sort of , type of )
What kind of knight beats a helpless girl?
Hva slags ridder slår en hjelpeløs jente?
I know.- You know what kind of man he is?
Vet du hva slags mann han er?

Ganske

( pretty , quite , kind of )
It 's kind of lonely, ai not it?
Det er ganske ensomt, er det ikke?
She 's kind of cute.
Hun er ganske søt.

Type

( type , kind of , guy )
A new kind of rifle.
En ny type rifle.
That 's my kind of triathlon.".
Det er min type triatlon.".
That 's kind of what fascists say.
Det er på en måte det fascister sier.
Rosie. I kind of...-... overheard her.
Jeg overhørte på en måte Rosie.

Litt

( a little , some , a bit )
He 's kind of hungry.
Han er litt sulten.
You are kind of cute when you squirm.
Du er litt søt når du vrir deg.

Snilt av

It was very kind of him.
Det var veldig snilt av ham.
It was kind of you... and Anna.
Det var snilt av deg og Anna.
Andre setningseksempler
What kind of cards you write, Wentworth?
Hva slags kort skriver du, Wentworth?
What kind of gringo are you?
Hva slags gringo er du?
I mean, I am kind of nervous.
Jeg er litt nervøs.
I was kind of nervous.
Jeg var ganske nervøs.
What kind of man do you want to be?
Hva slags mann vil du være?
They are kind of the Brad and Angelina of the primatology department.
De er litt som Brad og Angelina i primatologi avdelingen.
What kind of a monster would steal from a defenseless, old man?
Hva slags monster ville stjele fra en forsvarsløs gammel mann?
What kind of phone do you have, JD?
Hvilken type telefon har du, JD?
He 's kind of cute.
Han er ganske søt.
Did not he sound kind of excited when he said my name?
Låt han ikke litt opprømt da han sa navnet mitt?
It 's kind of why I became a doctor in the first place.
Det er liksom derfor jeg ble lege i utgangspunktet.
I saw what kind of friend you were.
Jeg så hva slags venn du var.
I am kind of nervous.
Jeg er litt nervøs.
I just can not tell what kind of man you are, Baylor.
Jeg forstår bare ikke hvilken type mann du er, Baylor.
It was kind of desperate.
Det var ganske desperat.
Wayne kind of became my doll.
Så... Wayne ble på en måte dukken min.
It 's kind of depressing.
Det er ganske deprimerende.
I do have my own kind of natural swagger.
Jeg har min egen form for naturlige sprader.

Resultater: 4478, Tid: 0.1719

Se også


kind of way
kind of food
sort mat
kind of interesting
litt interessant
kind of pretty
ganske pen
kind of fast
litt for fort det går litt fort ganske rask
kind of fruit
slags frukt
kind of surgery
slags inngrep slags kirurgi type kirurgi av operasjonstypen
kind of medication
slags medisin
kind of family
slags familie
kind of pain
typer smerter
kind of mean
ganske slemt liksom slem litt slemt ut er litt slem
kind of got
ble litt ble på en måte fikk litt har vært litt ble liksom
kind of looks
ser litt ut
kind of sounds
høres litt ut
kind of connection
slags forbindelse slike kontakter slags tilkobling form for tilknytning
kind of infection
kind of all
alt mulig i grunnen bare liksom alt form for alle
kind of death
slags død
kind of lost
mista litt litt bortkommen har liksom mistet
kind of attention
slags oppmerksomhet typen oppmerksomhet sånn oppmerksomhet

Ord for ord oversettelse


kind
- snill litt slag type er

S Synonymer for "kind of"


"Kind of" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer