KING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av King i Norsk bokmål

Resultater: 5329, Tid: 0.0489

King
kong kongen konge king kings konger

Eksempler på bruk av King i en setning og oversettelsene deres

My king, i could not do it.
Min konge, jeg kunne ikke gjøre det.
Where is king richard?
Hvor er kong richard?
And so my king died and my brothers died.
Så døde min konge... og mine brødre døde.
Yes, king bob?
Ja, kong bob?
I played with king curtis and joey dee.
Jeg spilte med king curtis og joey dee.
Stannis is my king, but he 's only a man.
Stannis er min konge, men han er bare et menneske.
You are our king and we are your country.
Du er vår konge, og vi er ditt land.
We are in king 's cross, you say?
Vi er på kings cross stasjon, sier du?
I am john king and i will be your moderator tonight.
Jeg heter john king og er ordstyrer.
He was king robert 's friend and he loved him.
Han var kong roberts venn og han elsket ham.
Nat king cole stuck his finger in the pie and yanked out the bird.
Nat king cole satte fingeren i paien og dro ut fuglen.
I crown thee king tristan of stormhold.
Jeg kroner deg kong tristan av stormhold.
You are my sister, but i am king now.
Du er søsteren min, men jeg er konge.
King am i!
Kongen er jeg!
I thought martin luther king 's birthday was in january.
Jeg trodde martin luther kings fødselsdag var i januar.
I will move king for you.
Jeg flytter kongen for deg.
Gary king is back in town.
Gary king er tilbake i byen.
Every king needs a crown.
Alle konger må ha en krone.
King joffrey, he-.
Kong joffrey, han.
It 's listed on the first tax form filled out by king in 1992.
Det sto på kings selvangivelse i 1992.
And now my stepson is king.
Og nå er min stesønn konge.
He 's not my king.
Han er ikke min konge.
I am your king, i command you to answer me!
Jeg er kongen din! jeg befaler deg å svare meg!
Even the greatest king can not defy the gods.
Selv de største konger kan ikke motsi gudene.
We are still holding king 's foreman on resisting arrest?
Vi har fortsatt kings formann, ikke sant?
I met a man in king city who said he was your brother.
Jeg møtte en mann i king city som sa han var din bror.
Hey, king arthur, it 's merlin.
Hei, kong arthur, det er merlin.
No king has ever volunteered for one-on-one combat.
Ingen konger har noensinne meldt seg frivillig til en mann-mot-mann-kamp.
King john of ofsted.
Kong john av utsted.
It 's gonna do more for king and the SCLC than for selma.
Det vil gjøre mer for king og SCLC enn for selma.

Resultater: 5329, Tid: 0.0489

S Synonymer for "king"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer