KNOWN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "known" i Norsk bokmål

Resultater: 3858, Tid: 0.5812


Eksempler på Known i en setning

Have you known him long?
Har du kjent han lenge?
How long have you known this painting was of Andreas?
Hvor lenge har du visst at maleriet er av Andreas?
El supremo was formerly known to men as don julian alvarado.
El supremo var før kjent som don julian alvarado.
How long have you known about me and Tuva?
Hvor lenge har du visst om meg og Tuva?
I have never known him commit an evil act.
Jeg vet han aldri har begått noen ond handling.
I have never known anyone named frank abernathy.
Jeg har aldri kjent en frank abernathy.
I have just known it longer than you have.
Jeg har bare visst det lenger enn deg.
God has made known to me things that you do not know.
Og jeg vet fra gud hva dere ikke vet!
I should have known you creeps were following me after your bomb backfired.
Jeg burde ha skjønt at dere fulgte meg etter at bilbomben deres mislyktes.
Arno apperson, also known as fox mitchell.
Arno epperson, også kjent som fox mitchell.
I should have known this would happen.
Jeg burde ha skjønt dette ville skje.
It's not precisely known.
Man vet ikke helt.
It is not known if lyxumia may harm your unborn child.
Det er ikke kjent om lyxumia kan skade ditt ufødte barn.
I have always known where they are.
Jeg har alltid visst hvor de er.
There are no known adverse reactions of ocular timolol on liver function.
Det er ingen kjente bivirkninger av okulært timolol på leverfunksjon.
I should have known something was up with this place.
Jeg burde ha skjønt at det er noe galt med stedet.
It is not known how frequently these effects may occur.
Man vet ikke hvor ofte disse tilstandene kan forkomme.
You have known him long?
Har du kjent ham lenge?
You have always known that you can count on me.
Du har alltid visst at du kan stole på meg.
Known to him is the treachery of the eye, and what the breasts conceal.
Han kjenner de forræderske øyekast, og hva hjertene skjuler.
There are no known conditions in which you must not be given xofigo.
Det er ingen kjente tilstander der du ikke må få xofigo.
I have always known what i wanted to do.
Jeg har alltid visst hva jeg ville.
And hadn't he known about that before?
Og det visste han ikke.
It is not known whether somatropin is excreted in human milk.
Man vet ikke om somatropin skilles ut i morsmelken.
And indeed allah will make known the believers, and indeed he will expose the hypocrites.
Gud kjenner de troende, og han kjenner også hyklerne.
There are no known interactions between nonafact and other medicinal products.
Det er ingen kjente interaksjoner mellom nonafact og andre legemidler.
Yes, i should have known that would be your answer.
Ja, jeg burde ha skjønt at du ville svare slik.
Help also known as charlotte york miranda hobbes and samantha jones.
Hjelp også kjent som charlotte york,-- miranda hobbes og samantha jones.
The man who has never known love has never really lived.
Han som ikke kjenner kjærligheten, har ikke levd.
It's one of the only known photos of a tarsus ritual in progress.
Et av få kjente bilder av et pågående Tarsus–ritual.

Resultater: 3858, Tid: 0.5812

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer