LIKE I TOLD YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av like i told you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 54, Tid: 0.0431

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Like I Told You i en setning og oversettelsene deres

Like i told you, never been partial to the marshal's ways.
Akkurat som jeg sa, så har jeg aldri likt marshal'ens metoder.
It's like i told you.
Bill, like i told you.
Bill, som jeg sa.
Go ahead and clean up like i told you.
Vask det som jeg ba deg om.
Just like i told you last night.
Akkurat som jeg sa i går kveld.
Yes, just like i told you.
Ja, akkurat som jeg fortalte deg.
It's like i told you.
Det er som jeg sa.
It's like i told you, frank.
Det er som jeg fortalte deg, frank.
Debra, get back inside the car like i told you.
Debra, sett deg inn i bilen, som jeg ba deg om.
No, i killed him with my own hands, just like i told you.
Jeg drepte ham selv, akkurat som jeg fortalte deg.
Like i told you, i want to help.
Som jeg sa, jeg vil hjelpe.
Like i told you, it didn't have much of a face.
Som jeg sa, det hadde ikke noe ansikt.
Like i told you a hundred times.
Som jeg fortalte deg hundre ganger.
Like i told you, derek, either you or the parents.
Som jeg fortalte deg, derek, enten deg eller foreldrene.
Deanne, you should have married umberto denunzio like i told you.
Du burde ha giftet deg med umberto denunzio, som jeg sa.
Like i told you, we need food.
Som jeg sa, vi har behov for mat.
Like i told you, the judge won't allow it.
Som jeg sa, dommeren tillater ikke det.
Like i told you from the beginning.
Som jeg sa fra starten av.
Like i told you, she's the reason i bought that place.
Som jeg sa, hun er grunnen til at jeg kjøpte denne stedet.
No, no, it's like i told you.
Nei, det er som jeg sa.
My man, like i told you, 100% albanian.
Som jeg sa, 100% albansk.
I didn't go to florida with a girlfriend like i told you.
Jeg dro ikke til florida med en venninne som jeg sa.
I went to the party like i told you.
Jeg gikk i selskapet som jeg sa.
They take an hour, like i told you.
Dem tar en time, som jeg sa.
Now, you do like i told you.
Now, hold it like i told you, tight up against your shoulder.
Hold den som jeg viste deg, helt inntil skuldren.
Do like i told you.
Go on outside like i told you.
Gå ut, som jeg ba deg.
You didn't do like i told you.
Dere gjorde ikke som jeg ba dere.
Linda next time you put something on like i told you to put on.
Neste gang kler du på deg, akkurat som jeg sa.

Resultater: 54, Tid: 0.0431

SYNONYMER

S Synonymer for "like i told you"


"Like i told you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer