LIKE YOU PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av like you i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6666, Tid: 0.1273

like you
som deg (2131) liker deg (633) om du (453) som dere (288) slik du (236)

Eksempler på bruk av Like You i en setning og oversettelsene deres

I ai not like you, tucker, you know?
Jeg er ikke som deg, tucker.
I just do not like you.
Jeg liker deg bare ikke.
Can'ter, i am not like you and shayera and clark.
Carter, jeg er ikke som deg og shayera, og clark.
Why are you acting like you do not know me?
Hvorfor later du som om du ikke kjenner meg?

He was not like you and me.
Han var ikke som deg og meg.
You know, i like you, herm.
Jeg liker deg, herm.
I am just not sure i am like you, oliver.
Jeg er ikke som deg, oliver.
I like you. seth, i really do.
Jeg liker deg, seth.
Like you did with fred.
Som dere gjorde med fred.
It 's like you have no personality.
Det er som om du ikke har en personlighet.
I am not built like you, john.
Jeg er ikke som deg, john.
You will kill me like you killed molly ryan?
Dreper du meg slik du drepte molly ryan?
It 's like you have this special power.
Det er som om du har en spesiell kraft.
Listen, stevie, i like you, you are funny.
Jeg liker deg, stevie. du er morsom!
What are two good women like you doing here at this time of night?
Hva gjør to gode kvinner som dere her midt på natten?
I really like you, mary svevo. you know that?
Jeg liker deg virkelig, mary svevo.
Look, ronnie is not like you remembered him.
Ronnie er ikke lengre slik du husker ham.
You talk like you are still in prison.
Du snakker som om du var i fengsel.
We are not like you americans.
Vi er ikke som dere amerikanere!
I am not like you, payne.
Jeg er ikke som deg, payne.
I am more like you than her.
Jeg er mer lik deg enn henne.
Look, i like you lucas.
Jeg liker deg, lucas.
It 's like you have two lives.
Det er som om du har to liv.
I am not like you, dad.
Jeg er ikke lik deg, pappa.
And i was like you a few months ago.
Jeg var som dere for noen måneder siden.
I was once like you, my child.
Jeg var en gang som deg, mitt barn.
Do you love him like you love me?
Elsker du ham slik du elsker meg?
I would like you to distribute them.
Jeg vil gjerne at du distribuerer dem.
There should be more people like you in this world.
Det burde være flere som dem her i verden.
Did you get what you wanted, like you do with all those other girls?
Fikk du som du ville slik du gjør med andre jenter?

Resultater: 6666, Tid: 0.1273

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"Like you" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer