LITTLE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "little" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 11993, Tid: 0.1121

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Little" i en setning og oversettelsene deres

And your little sister-niece, becky, she's next.
Og din lille søster-niese, becky, hun er neste.
Hi, little hans-rurik.
Hei, lille hans-rurik.
I'm little, but I'm old.
Jeg er liten, men jeg er gammel.
I know how little i need.
Jeg vet hvor lite jeg trenger.
I was so little when you and john left that.
Jeg var så liten da du og john dro at.
But not... little tuk.
Men ikke lille tuk.
And that, my little sputnik, is why I'm here.
Og det, min lille sputnik, er hvorfor jeg er her.
And little sam.
Og vesle sam.
He is little in body, but his heart is big.
Han er liten i kropp, men hans hjerte er stort.
We can offer you little... but we offer all we have.
Vi kan tilby deg lite... men vi tilbyr deg alt vi har.
He thinks he's little, and a prince!
Han tror han er liten. og en prins!
Useful little insect, isn't he?
Nyttig lite insekt, er han ikke det?
He knows where little debbie is!
Han vet hvor vesle debbie er!
They form in little groups, usually around some piece of ex-royalty.
De danner sma grupperinger, vanligvis rundt eks-kongelige.
Hi, little leonard.
Hei, lille leonard.
But little bob here, we got nothing on bob.
Men vesle bob her, vi har ingenting på bob.
The whisper of little feet on the staircase.
Lyden av de sma f0ttene i trappen.
I think these little symbols mean something.
Jeg tror disse små symbolene betyr noe.
She wasn't the innocent little girl you thought.
Hun var ikke en uskyldig liten jente som du trodde.
One little chicago sunroof, and suddenly I'm charles Manson?
Et lite chicago-soltak, og plutselig er jeg charles Manson?
My little amanda, she was so hot.
Min lille amanda. hun var så varm.
Little over a year.
Litt over et år.
Where's little Edie?
Hvor er lille Edie?
You're famous for being little, and it's true.
Du er berømt for å være liten, og det er sant.
And i have your little prince or princess inside me.
Og jeg har din vesle prins eller prinsesse inni meg.
He eats little turtles.
Han spiser små skilpadder.
It's those little touches that make you colorful.
Disse sma detaljene gjør deg fargerik.
We have little time.
Vi har lite tid.
Why not, little Phil?
Hvorfor ikke, lille Phil?
Very little happens in afghanistan that ali massoud sadiq does not know about.
Det skjer veldig lite i afghanistan som ali massoud sadiq ikke vet om.

Resultater: 11993, Tid: 0.1121

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "little"


youngest
minimum
very few
within a few
petite
kinda
weak
slim
shred
somewhat
petty
just
rare
low
limited
tad
just a little bit
at least
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer