Oversettelse av "little" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 11160, Tid: 0.1326

lille liten lite vesle sma små litt lita minste

Eksempler på Little i en setning

Hey, little girl, could you please give me my heart?
Hei, lille jente, kan du gi meg hjertet mitt?
These weapons will have little effect on john connor.
Disse våpnene vil ha liten virkning på john connor.
Seems everyone in our little family is complicated.
Alle i vår lille familie er kompliserte.
We have so little time together.
Vi har så lite tid sammen.
Eddy, little kate is on the balcony.
Eddy, lille kate er på balkongen.
She wasn't the innocent little girl you thought.
Hun var ikke en uskyldig liten jente som du trodde.
Laura was little. i was on disability.
Laura var liten, jeg var sykemeldt.
You talk to little elvis, do you, Billy?
Snakker du til lille elvis, Billy?
There's little we can do from washington.
Det er lite vi kan gjøre fra washington.
You listen to me, little boy, and you listen very carefully.
Hør på meg, vesle gutt, og hør godt etter.
I have not little, sephora.
Jeg har ikke lite, sippora.
Jane and little matthew.
Jane og vesle matthew.
They form in little groups, usually around some piece of ex-royalty.
De danner sma grupperinger, vanligvis rundt eks-kongelige.
He's little and he kills.
Han er liten, og han dreper.
Little lars protect me against Jonas?
Skal lille lars beskytte meg mot Jonas?
So it's just little old you in that big old room.
Så det er bare vesle du på det store rommet.
The whisper of little feet on the staircase.
Lyden av de sma f0ttene i trappen.
But little did they know.
Men lite visste de.
Strong little man.".
Sterk liten mann.".
Christina! has anyone seen my little Christina?".
Christina!""Har noen sett min lille Christina?".
Wh-what can two little mice do?
Hva kan to små mus gjøre?
It's sheldon and little leonard.
Det er sheldon og lille leonard.
Little over a year.
Litt over et år.
Little ladies shouldn't play with swords.
Små damer skal ikke leke med sverd.
Very little happens in afghanistan that ali massoud sadiq does not know about.
Det skjer veldig lite i afghanistan som ali massoud sadiq ikke vet om.
I just hope you don't take my little confederate, here.
Jeg håper bare du ikke tar min vesle medhjelper.
It's those little touches that make you colorful.
Disse sma detaljene gjør deg fargerik.
When i was little, he died a couple days before my birthday.
Da jeg var liten, døde han et par dager før bursdagen min.
I haven't been here since i was little.
Jeg har ikke vært her siden jeg var liten.
Why don't you be a good little girl and move on?
Hvorfor ikke være ei god lita jente og gå videre?

Resultater: 11160, Tid: 0.1326

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "little"


youngest
kids
minimum
shortly
recently
bit
very few
smallest
a second
barely
hardly
lil
tiny
soon
within a few
scarcely
slim
weak
petite
kinda
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer