LIVES PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "lives" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6409, Tid: 0.1388

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Lives" i en setning og oversettelsene deres

Nine lives.
Ni liv.
He lives in brooklyn, she in murray hill.
Han bor i brooklyn, hun i murray hill.
Nine lives i have.
Ni liv har jeg.
As long as stannis lives, the war is not over.
Så lenge stannis lever, er ikke krigen over.
He lives in italy. rome.
Han bor i italia, i roma.
We're only doing this because two lives aren't worth two cities.
Vi gjør dette bare fordi to liv ikke er verdt to byer.
But you ruined our lives, and that i will never forgive.
Men du ødela også livet vårt, og det vil jeg aldri tilgi deg.
Look, he lives for his work and he can't do it.
Hør, han lever for arbeidet sitt og han kan ikke gjøre det.
Because he lives in france.
Fordi han bor i frankrike.
She has nine lives.
Hun har ni liv. har du henne?
The trollhunter lives and dies by three rules.
Trolljegeren lever og dør etter tre regler.
He saved our lives.
Han reddet livet vårt.
Willard finch lives here.
Willard finch bor her.
It's not just six lives.
Det er ikke bare seks liv.
You saved our lives, mademoiselle. Belle!
Du reddet livene våre, mademoiselle.
What you did saved our lives.
Du reddet livene våre.
He lives with my parents while I'm here.
Han bor hos foreldrene mine mens jeg er her.
You're not in our lives.
Du er ikke i våre liv.
He did save our lives twice.
Han reddet livet vårt to ganger.
But she lives in a black and white room.
Men hun lever i et svart og hvitt rom.
If your lives are to be joined, then you must both understand.
Dersom dere skal leve sammen, må dere begge forstå.
She lives around here?
Bodde hun her i strøket?
And each cat has nine lives.
Og hver katt har ni liv.
We risk our lives, let them kill our men.
Vi risikerte livet, lot dem drepe våre menn.
We have risked our lives for what you have.
Vi har risikert livene våre for det du har.
I am still curious as to the reason you spared our lives.
Jeg lurer fremdeles på hvorfor de lot oss leve.
Abu omar lives here.
Abu omar bor her.
He lives here with you?
Lever han her med dere?
They mean that our lives were never ours.
De betyr at livet vårt ikke var vårt.
We could have our lives back.
Vi kan få livene våre tilbake.

Resultater: 6409, Tid: 0.1388

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "lives"


abode
livers
lifetime
lodge
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Lives" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer