LOST ALL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av lost all i Norsk bokmål

Resultater: 87, Tid: 0.3441

Eksempler på bruk av Lost All i en setning og oversettelsene deres

I had lost all sense of time and place.
Jeg hadde mistet all følelse for tid og rom.
Cam, you have lost all credibility.
Du har mistet all troverdighet.
Where daddy lost all that money at the crap... Hey!... table.
Der far tapte alle de pengene på terninger.
I lost all the money and people laughed at my stunts.
Jeg tapte alle pengene, og folk lo av stuntene mine.

Leningrad has lost all electrical power.
Leningrad har mistet all elektrisk kraft.
I thought we lost all our pictures in the fire.
Jeg trodde vi mistet alle bilder brannen.
You lost all that money in vegas.
Du tapte alle de pengene i vegas.
Okay? i lost all my sponsors.
Jeg mistet alle sponsorene mine.
Oh, i lost all respect for that man when he took your name.
Jeg mistet all respekt for ham da han tok ditt navn.

We have lost all respect for harley.
Vi har mistet all respekt for harley.
We just lost all our weapons.
Vi mistet alle våpnene. ja.
He comes from a rich swedish family who lost all their money.
Han kommer fra en rik svensk familie som tapte alle sine penger.
She lost all her bags, when she got into the car.
Hun mistet alle bæreposene sine da hun skulle gå inn i bilen.
We have lost all contact with the captain and dr.
Vi har mistet all kontakt med kapteinen og dr.
Sir, we have lost all power in engine one.
Sir, vi har mistet all kraft i motor 1.
We lost all our games.
Vi mistet alle våre spill.
We have lost all contact with saturn.- What?
Vi har mistet all kontakt med saturn.
And after he lost all his students, it just broke his heart.
Etter at han mistet alle elevene, var han knust.
We have lost all power!
Vi har mistet all kraft!
We lost all three guys.
Vi mistet alle tre mennene.
Deck 15 has lost all power.
Dekk 15 har mistet all kraft.
And then we discover the movers lost all our kitchen boxes.
Og flyttemannskapet mistet alle kjøkkengjenstandene våre.
You have lost all your early memories.
Du har mistet alle dine tidlige minner.
No, we have lost all contact with them.
Nei, vi har mistet all kontakt med dem.
I have lost all my stripes.
Jeg har mistet alle stripene mine.
We have lost all freedoms.
Vi har også mistet all frihet.
I lost all twelve.
Jeg mistet alle tolv.
We have lost all contact with the colony.
Vi har mistet all kontakt med kolonien.
I have lost all those closest to me.
Jeg har mistet alle mine nærmeste.
His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified.
Hans huden har mistet all elastisitet og hans hender og føtter er ossified.

Resultater: 87, Tid: 0.3441

"Lost all" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer